خط امام : منابع اسراییلی از توقف نشست کابینه رژیم صهیونیستی و تخلیه دفتر نخست وزیری این رژیم از ترس وجود تهدیدات امنیتی خبر دادند. به گزارش خط امام ، مهر به نقل از کانال دو تلویزیون رژیم صهیونیستی از تخلیه دفتر “بنیامین نتانیاهو” نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل ترس از وجود تهدید امنیتی […]

خط امام : منابع اسراییلی از توقف نشست کابینه رژیم صهیونیستی و تخلیه دفتر نخست وزیری این رژیم از ترس وجود تهدیدات امنیتی خبر دادند.

به گزارش خط امام ، مهر به نقل از کانال دو تلویزیون رژیم صهیونیستی از تخلیه دفتر “بنیامین نتانیاهو” نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل ترس از وجود تهدید امنیتی در ساختمان این دفتر خبر داد.

روزنامه اسراییلی یدیعوت آحارنوت نیز با انتشار گزارشی در این خصوص اعلام کرد که نشست کابینه رژیم صهیونیستی که در محل دفتر نخست وزیری برگزار می شد، پس از حصول شبهاتی در خصوص وجود تهدیدات امنیتی در این مکان قطع شد و همه اعضا محل نشست را ترک کردند.

بر اساس این گزارش پس از بازرسیهای انجام شده و حصول اطمینان از نبود هرگونه تهدید امنیتی نشست اعضای کابینه رژیم صهیونیستی از سر گرفته شد.