خط امام : « حیدر العبادی»؛ نخست وزیر عراق تاکید کرد که تاکنون یک میلیون عراقی برای مقابله با داعش داووطلب شده اند. به گزارش خط امام به نقل از النشره؛ وی در ادامه با اشاره به افزایش استقبال جوانان برای درگیری با داعش ، افزود: تنها تعداد کمی از این افراد به میدان مبارزه […]

خط امام : « حیدر العبادی»؛ نخست وزیر عراق تاکید کرد که تاکنون یک میلیون عراقی برای مقابله با داعش داووطلب شده اند.
به گزارش خط امام به نقل از النشره؛ وی در ادامه با اشاره به افزایش استقبال جوانان برای درگیری با داعش ، افزود: تنها تعداد کمی از این افراد به میدان مبارزه جذب شده اند.
العبادی با تاکید بر این که ارتش عراق همان ارگانی است که شهرها را آزاد می کند نه آمریکا؛ تصریح کرد: غیر از این هر سخنی که بیان می شود تنها شایعه ای بیش نیست و تمام پیروزی هایی که تاکنون به دست آمده همگی در نتیجه هماهنگی میان نیروهای امنیتی ، اطلاعات، نیروی هوایی ارتش و نیروهای داووطلب عراقی به دست آمدند.
شفقنا