خط امام : تاریخ شفاهی زندگی و مبارزات شهید مصطفی چمران در کتابی با عنوان پرستوی دهلاویه به قلم مجید نجف پور منتشر شد. به گزارش خط امام ، در این کتاب که یکی از مجموعه آثار مربوط به طرح تدوین تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی است سعی شده با کاوش در استاد برجای مانده از […]

خط امام : تاریخ شفاهی زندگی و مبارزات شهید مصطفی چمران در کتابی با عنوان پرستوی دهلاویه به قلم مجید نجف پور منتشر شد.

به گزارش خط امام ، در این کتاب که یکی از مجموعه آثار مربوط به طرح تدوین تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی است سعی شده با کاوش در استاد برجای مانده از زندگی و مبارزات شهید مصطفی چمران ابعاد علمی و معرفتی و مبارزاتی وی در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و نیز سال ها پس از آن به تصویر کشیده شود.

نجف پور در بخشی از مقدمه خود بر این کتاب در این زمینه اظهار داشته که در کتابش سعی کرده تمام نقل قول هایش از شهید چمران به ارائه اسناد و یا ذکر خاطرات افراد در یک موضوع مشترک باشد و در عین حال از تحلیل و نقد بر اساس حدس و گمان دور باشد.

این کتاب در فصل نخست به زندگی شهید چمران از بدو تولد در محله سرپولک تهران اشاره می کند و پس از روایتی درباره نحوه آشنایی وی با غلامرضا تختی به آغاز فعالیت های سیاسی و مذهبی وی در آستانه سال 32 در دانشگاه تهران اشاره می کند. ماجرای سفر چمران به آمریکا و مبارزاتش با رژیم پهلوی در این کشور نیز در ادامه این فصل از کتاب درج شده است.

فصل دوم از این کتاب به موضوع آموزش های نظامی شهید چمران در مصر و آشنایی وی با امام موسی صدر و فعالیت های وی در لبنان اختصاص دارد. نویسنده در فصل سوم از کتاب خود به پیروزی انقلاب اسلامی و بازگشت شهید چمران به ایران اشاره دارد که در آن به موضوع حماسه پاوه از جمله حادثه سقوط هلی کوپتر در این شهر از زبان شهید چمران پرداخته است.

همچنین خاطرات مقام معظم رهبری از همرزمی با شهید چمران و ماجرای نحوه شهادت وی نیز در ادامه در این فصل آمده است.

فصل چهارم از کتاب به موضوع اندیشه و تفکر دینی و سیاسی شهید چمراه اختصاص یافته و تشکیل حکومت اسلامی از منظر وی را مورد توجه قرار داده است.

پنجمین فصل از این کتاب به موضوع عرفان شهید چمران پرداخته و روایت خواندنی از آخرین وداع وی را به روایت غاده جابر، همسر وی را در کتاب نقل کرده است.

کتاب پرستوی دهلاویه به همت مرکز اسناد انقلاب اسلامی در 295 صفحه و با قیمت 9500 تومان منتشر شده است.

ایرنا