خط امام : نیروهای رژیم صهیونیستی با حمله به بیمارستان خیریه ‘المقاصد’ در شهرک ‘الطور’ در قدس اشغالی، یک جوان فلسطینی را بعد از ضرب و جرح شدید دستگیر کردند. به گزارش خط امام ایرنا به نقل از خبرگزاری فلسطینی ‘معا’ خبر داد ، شاهدان عینی گفتند نیروهای اشغالگر شب گذشته با حمله به این […]

خط امام : نیروهای رژیم صهیونیستی با حمله به بیمارستان خیریه ‘المقاصد’ در شهرک ‘الطور’ در قدس اشغالی، یک جوان فلسطینی را بعد از ضرب و جرح شدید دستگیر کردند.

به گزارش خط امام ایرنا به نقل از خبرگزاری فلسطینی ‘معا’ خبر داد ، شاهدان عینی گفتند نیروهای اشغالگر شب گذشته با حمله به این بیمارستان و بازرسی بخش های بیرونی و داخلی آن، جوانی را در بخش اورژانس بعد از ضرب و جرح شدید بازداشت کردند.

حمله به این بیمارستان در حالی صورت گرفت که شهرک الطور صحنه درگیری های شدید میان نظامیان صهیونیست و جوانان فلسطینی بوده و نیروهای صهیونیستی در دو روز گذشته گلوله های گازی و صوتی زیادی به سوی این بیمارستان شلیک کرده اند.

مدیریت بیمارستان الطور حمله وحشیانه نظامیان صهیونیست به این بیمارستان را محکوم و آن را مغایر قوانین بین المللی و حقوق بشر اعلام کرد.

وی از نهادهای حقوقی و بین المللی از جمله صلیب سرخ جهانی خواست برای توقف حملات نظامیان صهیونیست که هیج احترامی برای بیمارستان و افراد بستری در آن قائل نیستند، هر چه سریع تر اقدام کنند.

شاهدان عینی گفتند نظامیان صهیونیست بی محابا و بی هدف اقدام به پرتاب گازاشک آور در خیابان های این شهرک کردند.

آنها همچنین مغازه داران را به زور وادار به بستن مغازه های خود کرده و منازل مسکونی را مورد حمله قرار دادند.

نیروهای اشغالگر قدس شنبه شب همچنین ‘عمر ابولهوی’ جوان 14 ساله را دستگیر کردند.

اردوگاه شعفاط و مناطق الصوانه و جبل المکبر شاهد درگیری های شدید میان جوانان فلسطینی و نیروهای اشغالگر بود.

از سوی دیگر نیروهای اشغالگر دوشنبه شب حمزه الجولانی و برادرش بلال الجولانی را در شهرک سلوان بازداشت کردند.