خط امام : وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نظارت بر تعرفه های درمانی در حال تشدید است، اما فرایندی زمانبر خواهد بود. به گزارش خط امام ، «سیدحسن قاضی زاده هاشمی» در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها افزود : با توجه به استقبال جامعه پزشکی از اجرای طرح نظارت بر تعرفه ها، […]

خط امام : وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نظارت بر تعرفه های درمانی در حال تشدید است، اما فرایندی زمانبر خواهد بود.

به گزارش خط امام ، «سیدحسن قاضی زاده هاشمی» در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها افزود : با توجه به استقبال جامعه پزشکی از اجرای طرح نظارت بر تعرفه ها، انتظار می رود اجرای این طرح موفقیت آمیز باشد.
وی به تعرفه خدمات پرستاری اشاره کرد و گفت: این تعرفه ها هفت سال پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما به اجرا نرسید.
هاشمی تصریح کرد برای اجرای تعرفه خدمات پرستاری باید برآورد مالی آن در مجلس و دولت صورت بگیرد و بودجه آن تعریف شود.
وی یادآور شد: تعرفه های خدمات پرستاری را در دو بیمارستان اجرا خواهیم کرد.

ایرنا