اینستاگرام ناصرالدین‎شاه !
اینستاگرام ناصرالدین‎شاه !

خط امام : عکسی از ناصرالدین شاه هنگام سفر به وین و احتمالا در یک آبخوری عمومی در موزه کاخ گلستان به نمایش گذاشته شده است. خود ناصرالدین شاه در ذیل عکس توضیح داده است: “عکس ماست وقتی آب می خوریم”. از همین عکس و توضیح آن می توان استعداد اینستاگرامی سلطان صاحبقران را کشف […]

خط امام : عکسی از ناصرالدین شاه هنگام سفر به وین و احتمالا در یک آبخوری عمومی در موزه کاخ گلستان به نمایش گذاشته شده است.

خود ناصرالدین شاه در ذیل عکس توضیح داده است: “عکس ماست وقتی آب می خوریم”. از همین عکس و توضیح آن می توان استعداد اینستاگرامی سلطان صاحبقران را کشف کرد.

naseredinshah