آخرین مصوبه دولت برای تامین مسکن
آخرین مصوبه دولت برای تامین مسکن

خط امام : هیات دولت به منظور احیاء و نوسازی و بهسازی مسکن در بافتهای فرسوده و ناکارآمد و سکونتگاههای غیر رسمی و تامین مسکن گروههای کم درآمد و زوج های جوان تصویب کرد تا سقف 1.8 میلیون واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم حمایت های لازم صورت می گیرد. به گزارش خط امام از […]

خط امام : هیات دولت به منظور احیاء و نوسازی و بهسازی مسکن در بافتهای فرسوده و ناکارآمد و سکونتگاههای غیر رسمی و تامین مسکن گروههای کم درآمد و زوج های جوان تصویب کرد تا سقف 1.8 میلیون واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم حمایت های لازم صورت می گیرد.

به گزارش خط امام از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات دولت تضمین بخشی از سود بالغ بر دو میلیون و160 هزار وام کم بهره تامین و ودیعه مسکن را برای اقشار کم درآمد و زوج های جوان تصویب کرد.

بنا بر مصوبه هیات دولت به منظور احیاء و نوسازی و بهسازی مسکن در بافتهای فرسوده و ناکارآمد و سکونتگاههای غیر رسمی و تامین مسکن گروههای کم درآمد و زوج های جوان تا سقف 1.8 میلیون واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم حمایت های لازم صورت می گیرد.

از این تعداد وام مسکن یک میلیون و 440 هزار فقره مربوط به وام تامین مسکن و 360 هزار فقره مربوط به ودیعه اسکان موقت ساکنین بافت های فرسوده است که تا پایان برنامه ششم بانک مرکزی موظف است سالانه تا سقف 300 هزار فقره از این نوع وامهای مسکن را به متقاضیان پرداخت کند.

البته بنا بر مصوبه دولت سقف وام ودیعه اسکان موقت ساکنین بافتهای فرسوده سالانه حداکثر 60 هزار فقره خواهد بود و باقی این تسهیلات تا سقف 300 هزار فقره به تسهیلات تامین مسکن اختصاص می یابد.

بنا بر مصوبه دولت سقف تسهیلات تامین مسکن در کلانشهرها 50 میلیون تومان، در مراکز استانها و شهرستانهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 40 میلیون تومان و برای سایر شهرها 30 میلیون تومان تعیین شده است، دولت برای سال 93 معادل 9 درصد از سود این تسهیلات را توسط بانک مرکزی تضمین کرده و باقی مانده سود تسهیلات تا سقف سود تسهیلات مسکن برعهده دریافت کنندگان خواهد بود و تعیین یارانه سود تسهیلات فوق در سالهای 94 به بعد توسط هیات دولت تعیین خواهد شد.

در مورد میزان تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنین بافت های فرسوده نیز در کلانشهرها رقم 20 میلیون تومان، در مراکز استانها و شهرستانهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 15 میلیون تومان و برای سایر شهرها 10 میلیون تومان تعیین شده که تنها 10 درصد از سود این تسهیلات توسط دریافت کنندگان به بانکها پرداخت خواهد شد و باقی سود تسهیلات توسط بانک مرکزی تضمین و به بانکهای عامل پرداخت خواهد شد.

هیات وزیران محل تامین یارانه سود تسهیلات فوق را اعتبارات قانون هدفمندی یارانه ها تعیین کرده است.

در این میان وزارتخانه تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف شده است در قالب یک موافقتنامه با وزارت راه و شهرسازی گروههای هدف و مشمولین دریافت تسهیلات کم بهره فوق را تعیین کند که در ادامه همین مصوبه تعیین گروه هدف را از طریق ببانکهای اطلاعاتی سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی مردم نهاد اقدام کند.

البته لازم به ذکر است این تسهیلات مشمول کسانی خواهد بود که پیش از این از تسهیلات مشابه استفاده نکرده باشند.

وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است براساس سهمیه ابلاغ شده بانک مرکزی نسبت به توزیع استانی تسهیلات فوق با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اقدام کند و عهده دار نظارت بر ساخت وساز بافتهای فرسوده در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد.

متن مصوبه هیات دولت به شرح ذیل است؛

هیئت وزیران در جلسه 23/7/1393 به پیشنهاد مشترک شماره 02/100/38246 مورخ 20/7/1393معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

در اجرای مواد (171) و (172) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

– – مصوب 1389- و در راستای تحقق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

-مصوبه 1387- و قانون حمایت از احیای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارامد شهری

– مصوب 1389- و به منظور احیای نوسازی و بهسازی مسکن در بافت های فرسوده ، نا کارامد و سکونتگاه های غیر رسمی و تامین مسکن گروه های کم درامد و زوج های جوان تا سقف یک میلیون و هشتصد هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم توسعه اقدامات زیر انجام می شود:

1- میزان سقف تسهیلات تامین مسکن در کلان شهرها، پانصد میلیون (000ر000ر500) ریال ، مراکز استان ها و شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت ، چهارصد میلیون (000ر000ر400) ریال و سایر شهرها سیصد میلیون (000ر000ر300) ریال است.

2- متن زیر جایگزین ماده (6) تصویب نامه شماره 122174/ت48637ه مورخ2/7/1392 می شود و دو تبصره به عنوان تبصره های(3)و (4) به ماده مذکور الحاق می گردد:

ماده 6- میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنین در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی در کلانشهرها ، دویست میلیون (000ر000ر 200) ریال ،مراکز استان ها و شهرهای بالای دویست هزار نفر ،یکصد و پنجاه میلیون (000ر00ر150) ریال و سایر شهرها ، یکصد میلیون (000ر000ر100) ریال تعیین می شود .

تبصره 3- ده درصد از سود تسهیلات موضوع این بند بر عهده متقاضی می باشد .

تبصره 4- تعداد تسهیلات مورد نیاز در هر سال شصت هزار واحد و در مجموع تا پایان برنامه ششم توسعه ، سیصد و شصت هزار واحد تعیین میشود.

3- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری موظف است به میزان نه درصد سود تسهیلات موضوع بند (1) و مابه التفاوت سود ده درصد سهم متقاضی در ودیعه اسکان موقت موضوع بند (2) تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن در سال 1393 را از محل اعتبارات قانون هدفمند کردن یارانه ها و در سال 1394 پس از پیش بینی در لایحه بودجه سنواتی و تصویب نهایی آن برای پرداخت به بانک های عامل منظور و تضمین نامه مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را صادر نماید. یارانه سود تسهیلات سهم دولت برای سال های بعد توسط هییت وزیران تعیین خواهد شد.

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای پرداخت تسهیلات موضوع این تصویب نامه نسبت به تعیین بانک های عامل و سهمیه هر یک در هر سال به تعداد سیصدهزار واحد و در مجموع یک میلیون و هشتصد هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم توسعه اقدام نماید.

5- وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در قالب تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی نسبت به شناسایی گروه های هدف موضوع این تصویب نامه از طریق سازمان تامین اجتماعی ، صندوق بازنشستگی کشوری ، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای حمایتی مردم نهاد اقدام نماید.

تبصره- پرداخت تسهیلات و یارانه نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و ناکارامد شهری با اولویت زوج های جوان ، گرو ه های کم درامد و زنان سرپرست خانوار است که تاکنون از تسهیلات مسکن استفاده نکرده اند.

6-وزارت راه و شهرسازی ( شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران )مکلف است بر اساس سهمیه ابلاغ شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به توزیع استانی تسهیلات با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ( به تفکیک بانک های عامل تعیین شده ) و شناسایی متقاضیان واجد شرایط و معرفی آنها جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام نماید.

اسحاق جهانگیری ؛ معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 8/8/1393 برای اجرا به وزارت راه وشهرسازی – وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد