خط امام : همزمان با برگزاری آیین اختتامیه، غرفه‌های برتر بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها اعلام و از نشریه شهدای اسلام و خبرگزاری دفاع مقدس تجلیل شد. به گزارش ایسنا، غرفه‌های برتر در حوزه‌های 9 گانه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها به شرح زیر است: 1 – خبرگزاری‌ها: غرفه برتر: خبرگزاری تسنیم/غرفه شایسته تقدیر: […]

خط امام : همزمان با برگزاری آیین اختتامیه، غرفه‌های برتر بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها اعلام و از نشریه شهدای اسلام و خبرگزاری دفاع مقدس تجلیل شد.
به گزارش ایسنا، غرفه‌های برتر در حوزه‌های 9 گانه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها به شرح زیر است:
1 – خبرگزاری‌ها: غرفه برتر: خبرگزاری تسنیم/غرفه شایسته تقدیر: خبرگزاری جمهوری اسلامی
2 – روزنامه‌ها: غرفه برتر: روزنامه گسترش صنعت/ غرفه شایسته تقدیر: روزنامه آسیا
3- مؤسسات مطبوعاتی: غرفه برتر: خراسان/ غرفه شایسته تقدیر: دنیای تغذیه، خانواده سبز، آرامش برتر
4- رسانه های محلی: غرفه برتر: نقد حال / غرفه شایسته تقدیر: همدان پیام
5- دین و اندیشه: غرفه برتر: خبرگزاری رسا/ غرفه شایسته تقدیر: خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)
6- آموزشی و تخصصی: غرفه برتر: پژوهش و هنر/غرفه شایسته تقدیر: طره
7- سیاسی و اقتصادی: غرفه برتر: مهرنامه و پنجره
8- عمومی و خانوادگی: غرفه برتر: کوک /غرفه شایسته تقدیر: ایران پاک
9- فرهنگی و هنر: غرفه برتر: پیک توانا / غرفه شایسته تقدیر: خط خطی
ضمناً کمیته داوران به منظور پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و ادای احترام به دفاع مقدس از نشریه شهدای اسلام و خبرگزاری دفاع مقدس تقدیر ویژه کرد.
جوایز بخش فرهنگستان زبان و ادب فارسی از نظر درست‌نویسی و پاکیزه نویسی به سه روزنامه‌ی منتخب اهدا شد.
اولین روزنامه اطلاعات، دومین روزنامه در میان روزنامه‌های سراسری روزنامه شهروند و سومین روزنامه در میان روزنامه‌های استانی روزنامه خبر جنوب.