انسان و انسانیت سرگردان
انسان و انسانیت سرگردان

بازخوانی اتفاقی که باید عیار عمل قرار گیرد ! سال ها پیش در جشنواره فارابی (علوم انسانی) استاد محمد رضا حکیمی صاحب الحیاه به پاس 50 سال خدمت به علوم انسانی مورد تجلیل قرار گرفت اما ایشان از پذیرش و حضور در این همایش خودداری کرد، محمدرضا حکیمی با صدور پیامی ضمن سپاسگزاری از داوران […]

بازخوانی اتفاقی که باید عیار عمل قرار گیرد !

سال ها پیش در جشنواره فارابی (علوم انسانی) استاد محمد رضا حکیمی صاحب الحیاه به پاس 50 سال خدمت به علوم انسانی مورد تجلیل قرار گرفت اما ایشان از پذیرش و حضور در این همایش خودداری کرد، محمدرضا حکیمی با صدور پیامی ضمن سپاسگزاری از داوران نوشته بود “همان گونه که پیشتر هم یادآور شده ام، بار دیگر تاکید می کنم که تا هنگامی که در جامعه ما فقر و محرومیت مرئی و نامرئی بیداد می کند، برگزاری چنین جشنواره هایی از نظر اینجانب در اولویت نیست. در این جشنواره از فاضلان و استادانی، به نام خدمت 50ساله به علوم انسانی تجلیل شده است. پرسش این است آیا این علوم برای ثبت در کتاب ها و در دنیای ذهنیت است یا برای خدمت به انسان و حفظ حقوق انسان و پاسداری از کرامت انسان است در واقعیت خارجی و عینیت؟
نصاب مقام انسان در معیشت و زندگی به منظور رشد متعالی، رسیدن به اقامه «قسط قرآنی» در حیات اقتصادی است (لیقوم الناس بالقسط) و برخوردار بودن انسان‌ها از حیثیت و کرامت و آزادی در حیات اجتماعی و سیاسی (ولقد کرمنا بنی آدم). آری، باید بکوشیم تا جامعه ما چنان نباشد که درباره اش بتوان گفت؛ «از دو مفهوم انسان و انسانیت، اولی در کوچه ها سرگردان است و دومی در کتاب ها ”

باید انصاف داد از کسی که قلمش عمری عدالت را فریاد زده و بر فقر و همه مظاهر آن تاخته است به غیر این پاسخی نباید انتظار داشت، محکم ، کوبنده و ناظر به همه تلاش های مقدس بشری و میراث گرانبهای اسلام علوی….

و این عکس !

1416501713784_hamid forootan-10

یک مقام مسئول ، به همراه شخصیت های علمی و فرهنگی با چشمانی تاسف بار دختری را نظارگرند که برای کسب درآمد فقر را مینوازد.

و مخاطب این عکس ناگزیر است و یا ترجیح میدهد بجای مثنوی هفتاد من به جمله کوتاه حکیم فرزانه پناه برد که … از دو مفهوم انسان و انسانیت ، اولی در کوچه ها سرگردان است و دومی در کتاب ها.

فراخوان حضور در كتاب فروشي ها به مناسبت هفته كتاب و كتاب خواني  در کنار همه ویژگیهای ارزشمندی که به بار آورده به طور مشخص با دعوت از آمنه بهرامی یکی از قربانیان پدیده جنایت بار اسید پاشی در سالهای گذشته به عنوان انسانی آسیب دیده از فقر فرهنگی و اجتماعی در جامعه، این حرکت فکری و فرهنگی را در مسیری ناظر به مشکلات و واقعیات متن جامعه هدایت نموده است.

عکسی که شرح آن گذشت در همین راستا قابل ارزیابی و توجه است .

در خبری به نقل از  رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران به وجود بیش از ۳ هزار کارتن‌خواب زن در پایتخت اشاره شده است.

باید تلاش کرد اتفاقات سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی بجای ایجاد فضاهای گلخانه ای و مصنوعی بی ارتباط با نیاز ،  واقعیت ها و مشکلات جامعه در مسیر کاهش معضلات و مشکلات و بحران های عینی جامعه  قرار گیرد.

گزارش کامل فراخوان حضور در کتاب فروشی ها را در این لینک میتوانید بخوانید