نشست سه جانبه ظریف، کری و اشتون در وین
نشست سه جانبه ظریف، کری و اشتون در وین

خط امام : نشست سه جانبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با جان کری همتای آمریکایی اش و کاترین اشتون هماهنگ کننده 1+5 عصر امروز (شنبه) در هتل پله کوبورگ وین برگزار شد.

خط امام : نشست سه جانبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با جان کری همتای آمریکایی اش و کاترین اشتون هماهنگ کننده 1+5 عصر امروز (شنبه) در هتل پله کوبورگ وین برگزار شد.

n2785454-4096359 n2785454-4096361 n2785454-4096362 n2785454-4096363 n2785454-4096364 n2785454-4096366 n2785454-4096367 n2785454-4096370 n2785454-4096371