وساطت ظریف برای ورود عکاسان ایرانی به محل دیدار با کری
وساطت ظریف برای ورود عکاسان ایرانی به محل دیدار با کری

خط امام : لحظه دیدار محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه ایران و آمریکا ، سوژه ای نیست که هیچ عکاسی بخواهد آن را از دست بدهد. به گزارش خط امام خبرگزاری جمهوری اسلامی در این باره نوشت ، این دو، بلند پایه ترین مقام های رسمی ایران و آمریکا هستند که در […]

خط امام : لحظه دیدار محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه ایران و آمریکا ، سوژه ای نیست که هیچ عکاسی بخواهد آن را از دست بدهد.

به گزارش خط امام خبرگزاری جمهوری اسلامی در این باره نوشت ، این دو، بلند پایه ترین مقام های رسمی ایران و آمریکا هستند که در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با یکدیگر دیدار و گفت و گو می کنند.
احسان نادری پور ، عکاس ایرنا یکی از کسانی است که اقبال تصویرگرفتن از این صحنه را داشته است. با این حال درست در لحظه ای که کری و ظریف با یکدیگر دست می دادند، محافظان جان کری او و سایر عکاسان و تصویربرداران ایرانی را از اتاق محل دیدار بیرون کردند.
عکاسان و تصویربرداران برای ورود به اتاق محل دیدار، 15 دقیقه نیز پشت در معطل شده بودند.
آنها وقتی داخل اتاق رفتند، دیدند وزیران خارجه ایستاده در حال حرف زدن هستند. هنگامی که قصد داشتند جلوی دوربین ها دست بدهند، محافظان امریکایی عکاسان ایرانی را از اتاق بیرون کردند.
هنوز دقیقه ای از خروج آنها نگذشته بود که اجازه ورود گرفتند. به آنها گفته شد با وساطت محمد جواد ظریف می توانند به داخل اتاق بازگردند.
به این ترتیب بود که تصویری ترین لحظه دیدار ظریف و کری ثبت شد.

n2785524-4097408 n2785524-4097407 n2785524-4097401 n2785524-4097403 n2785524-4097404 n2785524-4097521 n2785524-4097406