خط امام : منابع رسانه‌ای فاش کردند شیخ باقر نمر النمر که در عربستان به مرگ محکوم شده، قرار است از طریق «گردن‌زدن با شمشیر» به مجازات برسد. وی به اتهام «اغتشاش در میان شیعیان و کمک به کشورهای خارجی برای دخالت در امور عربستان» محاکمه شد. به گزارش ایسنا، دادستان کل عربستان سعودی، در […]

خط امام : منابع رسانه‌ای فاش کردند شیخ باقر نمر النمر که در عربستان به مرگ محکوم شده، قرار است از طریق «گردن‌زدن با شمشیر» به مجازات برسد. وی به اتهام «اغتشاش در میان شیعیان و کمک به کشورهای خارجی برای دخالت در امور عربستان» محاکمه شد.
به گزارش ایسنا، دادستان کل عربستان سعودی، در دادخواست خود علیه رهبر مذهبی شیعیان عربستان تقاضا کرده بود که اعدام نمر باقر النمر به شیوه‌ فجیع‌تری صورت گیرد. اینکه ابتدا سر از بدن او جدا ‌شود و سپس پیکر بی‌سرش، در چهارراه‌های اصلی شهر به نمایش همگان در آید. اما قضات «دادگاه ویژه جزایی عربستان» به بریدن سر وی با شمشیر رأی دادند.
پس از صدور رأی، صدها تن از هواداران النمر در شهر زادگاه شیخ النمر، به خیابان‌ها رفتند و دست به تظاهرات زدند. شیخ النمر در میان جوانان شیعه عربستان که بیشتر در مناطق نفت‌خیز شرق این کشور ساکن هستند، از نفوذ چشمگیری برخوردار است.
نمر النمر فعالیت‌های انتقادی خود را پس از آغاز موج اعتراضی در کشورهای عربی شدت بخشید و شیعیان را به تظاهرات علیه خاندان آل سعود فراخواند. او در سخنرانی‌های خود همواره از اعمال تبعیض شدید در مورد شیعیان در این کشور انتقاد ‌کرده و خواهان برابری حقوق میان شیعیان و سنی‌ها است.