خط امام : حزب‌الله لبنان ضمن محکومیت یورش نیروهای بحرینی به منزل یک عالم شیعه در منطقه الدراز اعلام کرد که این تجاوزها به منزله اهانت آشکار به شخصیت‌های ملی و مقدسات، نقض تمامی قوانین، کرامات و حقوق شهروندان بحرینی است. به گزارش خط امام به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای […]

خط امام : حزب‌الله لبنان ضمن محکومیت یورش نیروهای بحرینی به منزل یک عالم شیعه در منطقه الدراز اعلام کرد که این تجاوزها به منزله اهانت آشکار به شخصیت‌های ملی و مقدسات، نقض تمامی قوانین، کرامات و حقوق شهروندان بحرینی است.

به گزارش خط امام به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که آنچه که در حق “عیسی قاسم”، عالم شیعه بحرینی رخ داده جنایتی است که بیانگر نارضایتی مقامات بحرینی از شکست خود به خاطر تحریم انتخابات از سوی مخالفان است که از طریق اقدام به چنین جنایاتی اراده مردم بحرین را نادیده می‌گیرد.

حزب‌الله لبنان ضمن تاکید بر ایستادگی در کنار مردم بحرین به منظور دستیابی به حقوق خود اعلام کرد که تمام مردم بحرین به طور مسالمت آمیز خواهان رسیدن به آینده‌ای بهتر هستند.

ایسنا