کنایه لاوروف به کری در وین
کنایه لاوروف به کری در وین

خط امام : سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه همتای آمریکایی خود را به عنوان مسوول تاثیرگذاری خارج از گروه 1+5 بر نتیجه مذاکرات وین 8 دانست. خبرگزاری ایتارتاس از وین نوشت: وزیر خارجه روسیه در پاسخ به پرسش تاثیر خارج از گروه 1+5 بر روند مذاکرات هسته ای وین-8، خبرنگاران را برای دریافت پاسخ به […]

خط امام : سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه همتای آمریکایی خود را به عنوان مسوول تاثیرگذاری خارج از گروه 1+5 بر نتیجه مذاکرات وین 8 دانست.

خبرگزاری ایتارتاس از وین نوشت: وزیر خارجه روسیه در پاسخ به پرسش تاثیر خارج از گروه 1+5 بر روند مذاکرات هسته ای وین-8، خبرنگاران را برای دریافت پاسخ به همتای آمریکایی خود ارجاع داد.
براساس این گزارش، لاوروف عصر دوشنبه در هتل کوبورگ محل برگزاری مذاکرات هسته ای، به خبرنگاران جویای این موضوع گفت: این پرسش را فقط می توانید از جان کری بپرسید.
وی افزود: ما که این روزها هیچ علایمی از سوی کشورهای غیرعضو گروه 1+5 دریافت نکرده ایم، و بهتر است این سوال را فقط از جان کری بپرسید.