تبعیض نژادی در آمریکا نهادینه شده است
تبعیض نژادی در آمریکا نهادینه شده است

خط امام : کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل رای نهایی هیئت منصفه ایالت میسوری در برائت مامور پلیس سفید پوست در قتل یک نوجوان سیاهپوست را محکوم کرد و این رای را نشانه نهادینه بودن تبعیض نژادی در آمریکا خواند و نسبت به سرنوشت سیاهپوستان این کشور ابراز نگرانی شدید کرد. به گزارش ایرنا ، […]

خط امام : کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل رای نهایی هیئت منصفه ایالت میسوری در برائت مامور پلیس سفید پوست در قتل یک نوجوان سیاهپوست را محکوم کرد و این رای را نشانه نهادینه بودن تبعیض نژادی در آمریکا خواند و نسبت به سرنوشت سیاهپوستان این کشور ابراز نگرانی شدید کرد.

به گزارش ایرنا ، شب گذشته هیئت منصفه عالی ایالت میسوری رای نهایی خود را مبنی بر تبرئه درن ویلسون مامور پلیس سفید پوست آمریکایی که نهم ماه اوت امسال ‘مایکل براون’ نوجوان 18 ساله سیاهپوست وغیر مسلح شهر فرگوسن را با شلیک 6 گلوله به قتل رساند، صادر کرد.

‘زید راعدالحسین’ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه شنبه با صدور بیانیه ای گفت ، رای هیئت منصفه عالی ایالت میسوری مبنی بر بخشایش مامور پلیسی که یک جوان بی گناه سیاهپوست این کشور را به قتل رسانده، بر دامنه نگرانی ها نسبت به تبعیض های نهادینه شده در سراسر این کشور می افزاید.

دراین بیانیه ،نسبت به افزایش بی رویه شمار جوانان سیاهپوست آمریکایی که یا در درگیری با پلیس این کشور جان خود را از دست می دهند و یا درزندان های این کشور به مرگ محکوم می شوند، ابراز نگرانی شدید شده و آمده است که این تبعیضات طبعا بدبینی شدیدی را در میان اقشار وسیعی از مردم آمریکا نسبت به نحوه اجرای عدالت دراین کشور و عملکرد نیروهای انتظامی آن بوجود آورده است.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ادامه از مسئولان دولت آمریکا خواسته است تا مسئله تبعیض نژادی واثرات مستقیم آن در سیستم قضایی وانتظامی این کشور را مورد تحقیق و بررسی قرار داده و در رفع نواقص مربوط به این مسئله بکوشند