خط امام : شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان بوشهر تشکیل شد. به گزارش خط امام ، شورای هماهنگی بوشهر با حضور نمایندگان ۱۲ حزب و تشکل سیاسی اصلاح طلب استان بوشهرطی نشست مشترکی تشکیل گردید بر همین اساس در این نشست نمایندگان احزاب سیاسی اصلاح طلب جناب آقای حسن لاوری را به عنوان رئیس دوره […]

خط امام : شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان بوشهر تشکیل شد.
به گزارش خط امام ، شورای هماهنگی بوشهر با حضور نمایندگان ۱۲ حزب و تشکل سیاسی اصلاح طلب استان بوشهرطی نشست مشترکی تشکیل گردید بر همین اساس در این نشست نمایندگان احزاب سیاسی اصلاح طلب جناب آقای حسن لاوری را به عنوان رئیس دوره ای این شورا انتخاب کردند .
این شورا با هدف تقویت فعالیت احزاب و تشکلهای سیاسی استان و ایجاد همگرایی بین تشکلهای اصلاح طلب استان فعالیت خود را آغاز نموده است .