یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

پاسخ امام به خبرنگار روزنامه السفیر:

مصاحبه روزنامه السفیر لبنان با امام خمینی (ره) آذر ۱۳۵۷

مصاحبه روزنامه السفیر لبنان با امام خمینی (ره) آذر ۱۳۵۷

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ؛ روز دوم آذر ماه سال ۱۳۵۷ خبرنگار روزنامه لبنانى السفیر مصاحبه ای را با امام خمینی پیرامون انقلاب، ابرقدرتها و رژیم صهیونیستى در نوفل لوشاتو انجام داد. امام در این مصاحبه فرمودند «پیام من براى برادران عرب و مسلمان این است که بیایید اختلافات را کنار بگذارید و دست برادرى به یکدیگر بدهید و همگام و هم پیمان با همه برادران مسلمان غیر عرب، تنها اسلام را تکیه گاه خود قرار دهید.» امام در پاسخ به موضوع قدس و سرنوشت آن فرمود «قدس» متعلق به مسلمین است و باید به آنان برگردد.

متن پرسش های خبرنگار لبنانی و پاسخ های امام به شرح زیر است:

واشنگتن، انقلاب ایران را حرکتى بر ضد مدرنیزه کردن به حساب آورده و با آن مخالفت دارد. موضع شما در مورد فعالیتهاى امریکا بر ضد انقلاب چیست؟

امریکا با کودتاى نظامى، مجدداً شاه را بر ایران تحمیل کرد و به نام مدرنیزه کردن مملکت، انقلاب امریکایى شاه را به راه انداخت و دیدیم که نتیجه تمام این انقلاب به سود امریکا و خرابى ایران بود. کشاورزى مملکت نابود شد و ایران بازار مصرف مواد غذایى امریکا شد. مخازن زیرزمینى از نفت گرفته تا مس و سایر مخازن همه به نفع امریکا تاراج شده و مى شود و در عوض سلاحهایى به ایران داده شد که به درد مملکت نمى خورد. و زیان دیگرش هم تحمیل بیش از چهل هزار مستشار نظامى با هزینه هاى سرسام آور آن است که گذشته از اینکه ارتش ما را از حیثیت انداخته است، تمامى مقدرات کشور را هم به دست آنها سپرده است و به دست همین شاه، ایران را پایگاه نظامى امریکا کرده و نیز با پول همین ملت، شاه را مأمور و ژاندارم منطقه در خلیج فارس کرده و اینها همه بخشى از ظلمهایى است که امریکا به ملت ما کرده است. بنا بر این، چرا واشنگتن بر ضد انقلاب ملت ایران فعالیت نکند؟.

آیا دخالت مستقیم امریکا را بعید مى دانید؟

هم اکنون هم چیزى کمتر از دخالت مستقیم نیست.

جَوهاى بین المللى امپریالیستى دشمن با انقلاب وجود دارد. انقلاب چگونه براى رویارویى با این  جوها عمل خواهد کرد؟ آیا شما براى دستیابى به کمک نیروهاى مترقى و اسلامى در جهان، کوشش مى کنید؟

دشمنان انقلاب اسلامى در امپریالیستها خلاصه نمى شود. ولى اوضاع در سطح جهانى به نفع این نهضت است و بتدریج این انقلاب هواداران خود را جذب و راه را براى پیشرفت باز مى کند.

اکنون موضع اتحاد شوروى به عنوان دولت چیست؟

تا کنون دولت اتحاد شوروى بسیار بد عمل کرده است. آخر شوروى هم، گاز ایران را مى بلعد و آیا کسى بهتر از شاه را دارد؟

ما روى پاى خود مى ایستیم و مطمئناً پیروزیم.

موضع فعالیتهاى ارتجاعى و در پیشاپیش آن سعودى، بر ضد انقلاب چیست؟

بدیهى است که نهضت مقدس اسلامى همچنان که رژیم شاه را در ایران به خطر انداخته و به نابودى مى کشاند، همچنین رژیمهاى ارتجاعى در سایر کشورهاى اسلامى را نیز تهدید مى کند. از این رو طبیعى است که آنها از شاه حمایت مى کنند.

آیا توقع این را دارید که در جهان عرب و جهان اسلام، مشکلاتى براى انقلاب اسلامى ایران پدید آورند

دشمنان اسلام از هیچ کوششى براى نابودى این نهضت فروگذار نمى کنند، و لکن به یارى خداى تعالى نهضت مقدس اسلامى، راه خود را بسرعت باز مى کند و پیش مى رود.

پیمانهاى خارجى که انقلاب کوشش دارد برقرار نماید چیست؟

ما هر گز داخل درهاى بسته زندگى نمى کنیم، ولى این درها را نیز براى استعمارگران باز نمى نماییم که اکنون شاه چنین کرده است. روابط خارجى ما بر اساس حفظ آزادى، استقلال و حفظ مصالح و منافع اسلام و مسلمین است و بر این اساس با هر کشورى که مایل باشد با احترام متقابل عمل مى کنیم.

شما نداهاى متعددى براى ارتش داشته اید، ولى ظاهراً ارتش هنوز وحدت خود را حفظ کرده است. آیا این درست است؟

طبق اخبارى که به ما مى رسد حوادثى در ارتش اتفاق افتاده و مى افتد که نشانه بیدارى  آنهاست. و ما مطمئنیم که دیر یا زود به نداى ملت پاسخ برادرانه خواهند داد.

آیا اعتقاد دارید که شاه، موضوع اقلیتها و قومگرایى را در ایران به کار خواهد گرفت تا توده هاى ایرانى را متشتت سازد؟

اولًا بیش از نود درصد مردم ایران مسلمان هستند و اقلیتها در برابر آنان و در برابر یکپارچگى آنان نمى توانند اخلال کنند. و ثانیاً چه کسى از ظلم شاه در امان بوده است که امروز به نداى او پاسخ بگوید، خواه مسلمان و یا غیر مسلمان.

شایعاتى غربى وجود دارد مبنى بر اینکه انقلاب ایران بر نیروى روحى امام، یعنى فرد، تکیه دارد. آیا این درست است؟

اگر در گذشته نهضت ایران متکى به فرد یا گروههایى بوده است، امروز این انقلاب از درون مردم مى جوشد و از فطرت آنان برمى خیزد. لذا ما معتقدیم با نبودن فرد خاصى نهضت خاموش نمى شود.

در اذهان مردم، درباره برنامه انقلاب به عنوان یک انقلاب اسلامى، اشتباهى وجود دارد. مضامین فکرى، اقتصادى و بین المللى انقلاب اسلامى ایران چیست؟

انقلاب اسلامى بر مبناى اصل توحید استوار است که محتواى این اصل در همه شئون جامعه سایه مى افکند. در اسلام، تنها معبود انسان و بلکه کل جهان، خداست که همه انسانها باید براى او یعنى براى رضاى او عمل کنند. هیچ چیز و هیچ کس را نپرستند. در جامعه اى که شخص پرستیها و شخصیت پرستیها، نفع پرستیها و لذت پرستیها و هر نوع پرستش محکوم مى شود و فقط انسانها دعوت مى شوند به پرستش خدا، در آن صورت همه روابط بین انسانها، چه اقتصادى و یا غیر اقتصادى در داخل چنین جامعه اى و در رابطه این جامعه با خارج تغییر مى کند و ضوابط عوض مى شود، همه امتیازات لغو مى شود. فقط تقوا و پاکى ملاک برترى است. زمامدار با پایین ترین فرد جامعه برابر است. ضوابط و معیارهاى متعالى الهى و انسانى، مبناى پیمانها و یا قطع روابط است.

آیا شعار رویارویى مسلحانه با شاه، یک شعار واقعى و قابل تحقق است؟

براى ما، در راه رسیدن به خواسته هاى اسلامى، هیچ چیز غیر ممکن نیست.

آیا خبر جدیدى در مورد امام موسى صدر هست؟

اقداماتى شده است؛ امیدواریم سودمند باشد و ایشان که مورد علاقه من و نیز شیعیان، بلکه مسلمین لبنان است، هر چه زودتر به وطن خویش برگشته و به کار خود مشغول شوند.

آثار قراردادهاى «کمپ دیوید» و خیانت سادات بر انقلاب ایران چیست؟

قرارداد «کمپ دیوید» و یا هر اقدامى که موقعیت اسرائیل را محکمتر مى کند، اصولًا نه تنها به ضرر فلسطینى ها و اعراب، بلکه به ضرر همه کشورهاى منطقه و در نتیجه تقویت همه نیروهاى ارتجاعى منطقه است.

آیا از طرف خود پیامى براى ملت عرب دارید؟

پیام من براى برادران عرب و مسلمان این است که بیایید اختلافات را کنار بگذارید و دست برادرى به یکدیگر بدهید و همگام و هم پیمان با همه برادران مسلمان غیر عرب، تنها اسلام را تکیه گاه خود قرار دهید. شما با داشتن ذخایر مادى که از حساب افزون است و از همه آنها مهمتر ذخیره الهى و معنوى، که اسلام است، مى توانید قدرتى باشید که هر گز ابرقدرتها هوس تسلط بر شما را نکنند و این گونه شما را از چپ و راست، مورد حمله قرار ندهند و همه چیزتان را غارت نکنند.

نظر شما در مورد سرنوشت «قدس» چیست؟

«قدس» متعلق به مسلمین است و باید به آنان برگردد.

منبع : (صحیفه امام، ج ۵، ص: ۷۹-۸۲)

پرتال امام خمینی(س)

نوشته شده توسط خط امام در شنبه, ۰۸ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۷:۵۴ ب٫ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.