هزینه مسکن45.3 درصد کل هزینه های غیر خوراکی یک خانوار شهری
هزینه مسکن45.3 درصد کل هزینه های غیر خوراکی یک خانوار شهری

خط امام : مرکز آمار ایران هزینه خانوار شهری را در سال 92 معادل 20 میلیون و 598 هزار و200 تومان اعلام کرد که 26.7 درصد از هزینه خانوار مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 73.3 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی است که در این میان هزینه مسکن درصد چشم گیر و […]

خط امام : مرکز آمار ایران هزینه خانوار شهری را در سال 92 معادل 20 میلیون و 598 هزار و200 تومان اعلام کرد که 26.7 درصد از هزینه خانوار مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 73.3 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی است که در این میان هزینه مسکن درصد چشم گیر و قابل توجه ای را به خود اختصاص داده است

از دیگر ارقام مهم و قابل بررسی این گزارش اعلام سیستان و بلوچستان با 88 میلیون و 815 هزار ریال به عنوان کمترین متوسط هزینه های خوراکی سالانه یک خانوار شهری در سال 92 است .

مطابق اعلام این آمار استان تهران بیشترین و استان قم کمترین هزینه کل سالانه یک خانوار شهری را در سال 92 داشته اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام از ایرنا ، نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال 92 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، متوسط هزینه خانوار شهری در مقایسه با رقم مشابه در سال 91 معادل 25.4 درصد افزایش داشته است. هزینه های خوراکی و دخانی خانوار در سال 92 نسبت به سال 91 معادل 23.3 درصد و هزینه های غیرخوراکی معادل 26.2 درصد افزایش داشته است.

هزینه های خوراکی و دخانی یک خانوار شهری برابر با 151 میلیون و 29 هزار ریال بوده که در مقایسه با سال قبل افزایشی برابر با 26.2 درصد را نشان می دهد. هزینه مسکن با سهمی معادل 45.3 درصد از کل هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم را دارا بوده است.

هزینه های حمل و نقل و ارتباطات با 14.3 درصد، بهداشت و درمان با 12.5 درصد، کالاها و خدمات متفرقه با 11.4 درصد و پوشاک و کفش با 6.3 درصد در مراتب بعدی قرار دارند.

همچنین در سال 92 ‘لوازم،اثاث و خدمات’ 41.2 درصد، هزینه های ‘بهداشت ودرمان’ 33.2درصد، ‘پوشاک و کفش’معادل 29.3 درصد ، ‘کالاها و خدمات متفرقه’ با 24.7درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

** درآمدهای خانوار

براساس نتایج به دست آمده متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری در سال 92 برابر با 204 میلیون و 549 هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل 22.3 درصد افزایش داشته است.

بررسی منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که 53.3 درصد درآمد از محل درآمدهای متفرقه، 30 درصد از مشاغل ‘مزد و حقوق بگیری’ و 16.7درصد از درآمد محل مشاغل آزاد تامین شده است.

بررسی متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری بر حسب فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار نشان می دهد خانوارهایی که فعالیت اصلی محل کار آنها ‘بهداشت و مددکاری اجتماعی’ است با درآمد اظهار شده سالانه 378 میلیون و 563 هزار ریال بیشترین درآمد و خانوارهایی که فعالیت اصلی محل کار از سرپرست آنها خانوارهای معمولی دارای مستخدم است با درآمد اظهار شده سالانه 116 میلیون و 532 هزار ریال کمترین درآمد را در سال 92 داشته اند.

** متوسط هزینه ها ی درآمد خانوار بر حسب استان

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می دهد که استان تهران با 274 میلیون و 638 هزار ریال بیشترین و استان قم با 126 میلیون و 680 هزار ریال کمترین هزینه را در سال 92 داشته اند.

براساس نتایج بدست آمده استان تهران با 221 میلیون و 211 هزار ریال بیشترین و سیستان و بلوچستان با 88 میلیون و 815 هزار ریال کمترین متوسط هزینه های خوراکی سالانه یک خانوار شهری را در سال 92 دارا می باشند.

استان خوزستان با 82 میلیون و 982 هزار ریال بیشترین و استان قم با 27 میلیون و 652 هزار ریال کمترین هزینه متوسط خوراکی و دخانی خانوار شهری را نشان می دهد. همچنین استان تهران با 285 میلیون و 990 هزار ریال بیشترین و استان مرکزی با 145 میلیون و 136 هزار ریال کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را نشان می دهند.