پاسخ امام خميني (ره) به جناب مصباح يزدي !
پاسخ امام خميني (ره) به جناب مصباح يزدي !

” خدا را شاهد مي گيرم جامعه ي ما لياقت چنين رهبري را ندارد . ” اين جمله در روزهاي اخير از سوي جناب آقاي مصباح يزدي صادر شده است . تجليل از رهبر از طريق تخفيف ملت ! يك كج سليقگي در بكارگيري عبارات يا يك نگاه راهبردي و يا … ؟! پاسخ به […]

” خدا را شاهد مي گيرم جامعه ي ما لياقت چنين رهبري را ندارد . ” اين جمله در روزهاي اخير از سوي جناب آقاي مصباح يزدي صادر شده است . تجليل از رهبر از طريق تخفيف ملت ! يك كج سليقگي در بكارگيري عبارات يا يك نگاه راهبردي و يا … ؟! پاسخ به اين سئوال مجال ديگري مي طلبد .

همانطور كه قابل پيش بيني بود واكنشها به اين سخن در روزهاي گذشته بسياربود كه در مواردي همچون مقاله ي سايت وزين ” عصر ايران ” جامع بود و مانع . اما شايد هيچ پاسخي گوياتر و مفيدتر از پاسخ بنيانگذار جمهوري اسلامي نباشد . شخصيتي كه مقامات جمهوري اسلامي و چهره هاي برخوردار از مواهب نظام ، همچون جناب آقاي مصباح ، پس از مردم ايران ، بيش از هر شخص ديگري وام دار اويند .

پس ضمن كسب اجازه از روح بلند امام راحل ، ازبين بي شمار تعابير ايشان در تجليل از ملت بزرگ ايران تنها چند نمونه ي مهم را بدون هيچ توضيح اضافه در معرض مقايسه و قضاوت مخاطبان قرار مي دهد :

” از 15 خرداد تا حالا كه آمده ايم خون داديم , يعني شما خون داديد , من كه نشسته ام اينجا , من هم هيچ حقي ندارم , ما بايد براي شما خدمت كنيم , خودمان نبايد استفاده كنيم , خاك بر سر من كه بخواهم استفاده عنواني از شما بكنم , خاك بر سر من كه بخواهم خون شما ريخته شود و من استفاده اش را ببرم . ( سخنراني در مدرسه فيضيه 15/3/58 ) ”

” مردم خيلى خوبند، مردم ما واقعا خوبند شايد نظير ملت ايران در هيچ جا نباشد، ماها بديم ، آنها خيلى خوبند. من گاهى در ذهنم اين معنا مى آيد كـه اگـر چـنـانـچـه در آخـرت من خودم را مى گويم من جهنم بروم آن كسى كه براى من يك كـارى كـرده ، بـه خـيال اينكه من آدم هستم براى من يك كارى كرده است در بهشت باشد، مى گويند بهشت مشرف به جهنم است ، مى بينند آنها را، خوب من چه جواب بدهم به او، اينها بـه مـن بگويند كه ما براى تو مثلا الله اكبر گفتيم تظاهر كرديم تو جورى بودى كه رفـتـى جـهـنم و ما براى خاطر تو بهشت رفتيم تو خودت ملعون بودى ، رفتى جهنم .

اين مردم خوبند، اين خوب ها را نگه داريد، اين مردم خوب را با خودتان همراه كنيد….. پيغمبر اكرم خدمتگزار مردم بود با آنكه مقامش آن بود ولى خدمتگزار بود، خدمت مى كرد…… دائما در نظرتان بـاشـد كـه مـا يـك بـنـده خـدايـى هـسـتـيـم كـه ايـن مـردم مـا را بـه ايـن مـحل رساندند و ما براى آنها بايد خدمت بكنيم . رئيس جمهور بايد فكر بكند كه اين مردم كـوچه و بازار من را از پاريس آوردند اينجا و رئيس جمهور كردند، من بايد خدمت بكنم به مـردم .

نـخـسـت وزيـر بـايـد فـكـر همين معنا باشد كه اين مردم بودند كه من را از حبس ها و زجـرهـاى آنـجـا بـيـرون آوردنـد و نـخـسـت وزير كردند، من بايد خدمت به آنها بكنم . شما آقايان هم همين طور، هر كدام كه در آنوقت زجر كشيديد و حبس رفتيد همين ملت شما را نجات داده است ( سخنراني در جمع استانداران 16/9/59 ) ”

” تـاريـخ اسـلام جـز يـك بـرهـه از صـدر اسـلام ، جـوانـانـى مثل جوان هاى ايران ما سراغ ندارد و ملتى مثل ملت ايران در تاريخ ثبت نشده است .( سخنراني درجمع سپاهيان 17/9/59 ) “

” من این نگرانى که همیشه در دلم هست این است که من خوف این را دارم که مردم به واسطه امثال من به بهشت بروند؛ آنها براى خدا توجه به آقایان دارند، و ما هم و شما هم دعوت مى‏کنید مردم را به خیر و صلاح؛ من خوف این را دارم که آنها براى خاطر ما و شنیدن حرف ما به بهشت بروند و ما براى خاطر اینکه خودمان مهذب نبودیم به جهنم. و آن خوف زیادى که من دارم این است که ما روبرو بشویم با آنها، ما در جهنم باشیم، آنها در بهشت باشند و اشراف به ما پیدا کنند. و این خجالت را انسان کجا ببرد که اینها براى خاطر ما به آن مقامات رسیده‏اند و ما براى خاطر هواهاى نفسانى به این درجه سُفلى‏. این یک خوفى است که بسیارى از اوقات من متذکرش هستم.

(صحیفه امام، ج 18، ص 13 ) ”
مهرداد گرمسيري / خط امام