کشیشان مسیحی درحرم امام حسین(ع) حضوریافتند
کشیشان مسیحی درحرم امام حسین(ع) حضوریافتند

خط امام : کشیشان مسیحی درحرم امام حسین(ع) حضوریافتند. به گزارش خط امام ، درآستانه اربعین حسینی ودر شب جمعه کشیشان مسیحی در حرم ابا عبد الله الحسین حضور یافته ودر کنار میلیونها عزادار در غم واندوه شهادت سرور و سالار شهیدان عزاداری کرده وگریستند. عکس:مرتضی تاریقلی/شفقنا

خط امام : کشیشان مسیحی درحرم امام حسین(ع) حضوریافتند.

به گزارش خط امام ، درآستانه اربعین حسینی ودر شب جمعه کشیشان مسیحی در حرم ابا عبد الله الحسین حضور یافته ودر کنار میلیونها عزادار در غم واندوه شهادت سرور و سالار شهیدان عزاداری کرده وگریستند.

عکس:مرتضی تاریقلی/شفقنا

imam-hussein-01imam-hussein-02(1)imam-hussein-02imam-hussein-04(1)imam-hussein-06imam-hussein-07