نسل مجازی و ترک اعتیاد
نسل مجازی و ترک اعتیاد

خط امام : روزنامه افسانه چاپ شیراز یکشنبه در یادداشتی با عنوان ‘نسل مجازی و ترک اعتیاد’ به موضوع استفاده کاربران در فضای مجازی و اینترنت پرداخته است. به گزارش خط امام ، در این یادداشت به قلم ‘حمید مقدس فرد’ آمده است: سال ها است که ماندگاری ذهنی نسل جوان و کوچکترها در فضای […]

خط امام : روزنامه افسانه چاپ شیراز یکشنبه در یادداشتی با عنوان ‘نسل مجازی و ترک اعتیاد’ به موضوع استفاده کاربران در فضای مجازی و اینترنت پرداخته است.

به گزارش خط امام ، در این یادداشت به قلم ‘حمید مقدس فرد’ آمده است: سال ها است که ماندگاری ذهنی نسل جوان و کوچکترها در فضای مجازی و بازی با موبایل و تبلت ازیک عادت فراتررفته و به یک روش زندگی ارتباطی مرضی تبدیل شده است.
تکنولوژی بسیار پیشرفته دیجیتال درنسل جدید آی پد ها و تبلت ها به اندازه ای که تب و التهاب ایجاد کرده نیاز واقعی زندگی روزمره نبوده است.
به ویژه در بازارهای حاشیه ای مانند بازار ایران. چون بازخورد و بهره نهایی آن صرفه اقتصادی وارتباطی برای کاربران نداشته ولی برای شرکت هایی که دراین رشته کارمی کنندچرا.زیرا برای جذب بازار و رقابت به ایجاد این نیاز وابسته اند.
درهمه نمونه ها و برندهایی که عرضه می شود چنین است. مانند تلویزیون های تعاملی، گوشی های موبایل لمسی و بازی های کامپیوتری فکری یا گیم – تینک هایی که ویژگی مشترک همه آنها کشاندن کاربر به یک فضای مجازی – واقعی – مجازی است.
این فضایی است که کامل ترین همانندی را با جهان تجارت دارد که درآن انبوه کاربرانی که درشبکه تجارت الکترونیک ، به عنوان یک نمونه ، حضور دارند باورمی کنند یا قانع می شوند که درتعیین نهایی رقم سود خود، نقش دارند.
به گفته ساده تر، آنها خود را شریک سود می پندارند و نه فقط یک مصرف کننده یا خریدار. منطق درونی این ساختار ذهنی – دیجیتال ، براساس عرف بازار مدرن شکل گرفته و چندان هم دور ازواقعیت نیست.
ازاین رو که تجارت مدرن ، روساختار جامعه انفورماتیک یاجامعه اطلاعات – داده هاست که تکنولوژی دیجیتال باسخت افزارهایش ، یکی دیگر ازروساختارهای آن است.
سود ناخالص نهایی درتجارت مدرن براساس دسترسی کاربران به آخرین اطلاعات و داده پردازی هاتعیین می شود که ابزار دسترسی به آنها چیزی جز دستاوردهای تکنولوژی دیجیتال درشبکه کامپیوترهاو اینترنت وسرمایه گذاری های داده ای نیست.
این شبکه ها به گونه ای سازمان یافته اند که کاربران را که بیشترشان ، نزدیک به اکثریت مطلق ، دریافت کننده خدمات هستند به اندازه ها و شکل های گوناگون، شریک می سازد.
ترفند تجارت مدرن این است که ازهرخریدار، یک فروشنده می سازد هرچند به صورت نهفته و بالقوه.
خریدار که همان دریافت کننده خدمات دیجیتالی است کاربری است که دسترسی اش به ابزارهای جدید داده پردازی درکامپیوترهای نسل جدید ، برای او یک مزیت نسبی درجهت شرکت سود آورتر درشبکه به حساب می آید . چون اساس شرکت و سود ناشی ازآن ؛ اندازه دسترسی کاربر به داده ها و مشارکت درداده پردازی است . دربازارآن لاین که به شبکه وصل است تبادل هرواحد اطلاعات و پردازش آنها به کاربر این امکان را می دهد که اطلاعات خود را به پول یا پول خود را به اطلاعات بازار تبدیل کند . دراین بازار فضا واقعی است ولی دربازار حاشیه ای مانند ایران که به شبکه وصل نیست فضا مجازی است وکاربران آن چون به شبکه تجارتی و داده ای وصل نیستند نمی توانند تبدیل سود به اطلاعات – داده هاو برعکس را تجربه کنند. ولی به خاطر ماهیت شبکه ، آنها این تجربه را بیشتر احساس می کنند تا تجربه.
این احساس همان اعتیاد به جهان مجازی و اینترنت است که دربسیاری ازکشورها برنامه هایی را برای ترک دادن معتادان به آنها شروع کرده اند ولی در اینجا تازه دارند در سکرات و لذات آن غوطه می خورند.

ایرنا