مخالفت حماس با پیش نویس قطعنامه فلسطینی ارایه شده به شورای امنیت
مخالفت حماس با پیش نویس قطعنامه فلسطینی ارایه شده به شورای امنیت

خط امام : سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی (حماس) پیش نویس قطعنامه ارایه شده به شورای امنیت در ارتباط با تعیین سقف زمانی برای ایجاد کشور فلسطین و پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی را مادام که دربرگیرنده حقوق و اصول ثابت فلسطینی ها نباشد، مردود دانست.   به گزارش خط امام ایرنا به نقل از رسانه های […]

خط امام : سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی (حماس) پیش نویس قطعنامه ارایه شده به شورای امنیت در ارتباط با تعیین سقف زمانی برای ایجاد کشور فلسطین و پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی را مادام که دربرگیرنده حقوق و اصول ثابت فلسطینی ها نباشد، مردود دانست.

 

به گزارش خط امام ایرنا به نقل از رسانه های فلسطینی خبر داد ، ‘سامی ابوزهری’ در بیانیه ای اعلام کرده است ، حماس با هر گونه پیش نویس قطعنامه ای که دربرگیرنده حقوق ملت فلسطین و اصول ثابت ملی به ویژه در ارتباط با سرزمین فلسطین، قدس و حق بازگشت آوارگان فلسطینی نباشد، مخالف است.

وی پیش نویس قطعنامه اخیر ارایه شده به شورای امنیت را فاقد اجماع و توافق همه فلسطینی ها دانست و نسبت به کوتاه آمدن در برابر فشارهای مختلفی که در صدد تحمیل گزینه های مغایر با حقوق ملت فلسطین است٬ هشدار داد و مخالفت حماس را نسبت به از سرگیری مذاکرات سازش اعلام کرد.

وی همچنین بر لزوم اتخاذ مواضع مشترک از سوی فلسطینی ها و توافق ملی میان آنان تاکید کرد.

ابوزهری گفت: این پیش نویس در برگیرنده همه فلسطینی ها نیست و با مخالفت گسترده ای روبرو است.

وی از تشکیلات خودگردان فلسطین خواست این پیش نویس را پس بگیرد.

اردن چهارشنبه هفته گذشته به نمایندگی از حکومت خودگردان فلسطین پیش نویس قطعنامه ای را به شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی و خروج این رژیم از سرزمین های اشغالی 1967 ارایه کرد.

در پیش نویس این قطعنامه پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی تا سال 2017 و تشکیل کشور مستقل فلسطینی درخواست شده است.

در این پیش نویس همچنین مذاکرات صلح یک ساله ای به منظور توافق درباره اجرای این قطعنامه در نظر گرفته شده است.