دستورات امام علی(ع)برای حفظ سلامتی
دستورات امام علی(ع)برای حفظ سلامتی

خط امام : سلامتی یکی از بهترین نعمت‌های الهی است. در دنیای امروز برای سالم ماندن هر روز از سوی پزشکان توصیه‌هایی به مردم می‌شود ولی دین اسلام قرن‌ها پیش برای اینکه انسان‌ها سلامتی خود را حفظ کنند دستوراتی بسیار مهم ارائه داده است. یکی از نعمت‌های الهی که خداوند به انسان‌ها عطا کرده نعمت […]

خط امام : سلامتی یکی از بهترین نعمت‌های الهی است. در دنیای امروز برای سالم ماندن هر روز از سوی پزشکان توصیه‌هایی به مردم می‌شود ولی دین اسلام قرن‌ها پیش برای اینکه انسان‌ها سلامتی خود را حفظ کنند دستوراتی بسیار مهم ارائه داده است.

یکی از نعمت‌های الهی که خداوند به انسان‌ها عطا کرده نعمت سلامتی است که طبق احادیثی که از پیامبر اسلام داریم انسان‌ها قدر این نعمت را تا وقتی که آن را از دست دهند نمی‌دانند برای اینکه همواره این سلامتی را حفظ کنیم دین اسلام دستوراتی دارد که از جمله آنها این است که:

امام علی(ع) در حدیثی گهربار می‌فرمایند: پسرم؛ چهار خصلت را به تو یاد می‌دهم که عمل به آنها تو را از رفتن به پزشک بی نیاز می‌سازد.

بر سر سفره غذا حاضر نشو؛ مگر آنکه گرسنه باشی

از سر سفره بلند نشو؛ مگر آنکه هنوز اشتها داری

غذا را جویده جویده بخور

قبل از خواب به دستشویی برو

چون این چهار عمل را مراعات کنی از طب و دوا بی‏ نیاز هستی.

منبع:

الخصال، ج‏1، ص: 230-229

isna.ir