چرا زنان تونس به السبسی رای دادند؟
چرا زنان تونس به السبسی رای دادند؟

خط امام : الجزیره نوشت: این زنان بودند که در تونس کفه الباجی قاید السبسی را بر رقیبش منصف المرزوقی سنگین تر کرده و او را در انتخابات پیروز کردند. رای دادن اکثر زنان تونسی به باجی قاید السبسی درانتخابات اخیر ریاست جمهوری تونس، پرسش های زیادی را برانگیخته است. برخی این اقدام را نوعی […]

خط امام : الجزیره نوشت: این زنان بودند که در تونس کفه الباجی قاید السبسی را بر رقیبش منصف المرزوقی سنگین تر کرده و او را در انتخابات پیروز کردند.

رای دادن اکثر زنان تونسی به باجی قاید السبسی درانتخابات اخیر ریاست جمهوری تونس، پرسش های زیادی را برانگیخته است. برخی این اقدام را نوعی دفاع از «دستاوردهای مدرنیسم و حقوق زنان وحقوق بشر و مشارکت گسترده آنها در دولت» می دانند اما دیگرانی هستند که عوامل دیگری را دراین رابطه دخیل دانسته و می گویند زنان برای این رای دادند که با هرگونه خشونت مخالف هستند.

این امر البته روشن است که رای زنان تونسی در پیروزی قاید السبسی رییس حزب ندای تونس نقش تعیین کننده ای داشت و توانست او را بر رقیبش منصف المرزوقی پیروز گرداند. همین امر موجب شد تا برخی در صدد رازگشایی از این مساله برآیندکه چرا زنان بیشتر به او رای دادند؟

السبسی در دور دوم انتخابات تونس توانست رای یک میلیون و 731 هزار و 529 نفر را یعنی به میزان 68/55% کل رای ها بدست آورد حال آنکه المرزوقی توانست یک میلیون و 378هزار و 513 نفر را با خود همراه کرده یعنی به میزان 32/44% رای ها را بدست آورد. با این حال طبق گزارش مرکز نظرسنجی « سیگما کونسای »، بیش از یک میلیون زن تونسی به نفع قاید السبسی دردور دوم رای داده اند. یعنی بیش از 60درصد کسانی که در انتخابات شرکت کرده بودند.

حمایت از مدرنیسم

دره، که یک رای دهنده تونسی است به الجزیره می گوید به السبسی رای داده است. او درتوضیح این کار می گوید: « چون او تنها کسی است که می تواند از دستاوردهای مدرنیته درکشور ما دفاع کند. او همچنین می تواند دستاوردهای زنان تونس را که طی سالها گذشته کسب کرده اند حفظ کند ».

وی همچنین درمقابل السبسی درباره المرزوقی می گوید: «او نماد شکست یک تجربه حکومتی بود و نتوانست از حقوق زنان دفاع کند. در دوره او این حقوق لگد مال شد. در آن زمان کسانی پیدا شدند که خواستار تحمیل کردن حجاب بر زنان بوده و آنان را شهروندان درجه دو و مکمل مرد معرفی می کردند».

وی درعین حال می گوید رای دادن به السبسی به دلیل «تجربه وسیع او درحکومت و توان بالای او در ایجاد توازن سیاسی درکشور بود. زیرا او حزب ندای تونس را تاسیس تا از هویت جامعه ما دفاع کرد».

حقوق زنان

از طرف دیگر، او با انتقاد از منصف المرزوقی رییس جمهور سابق تونس می گوید: «او مسوول تروئیکایی بودکه در اصل حزب النهضه آن را هدایت می کرد و همین تروئیکا موجب تیرگی اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور شد».

درهمین رابطه بشری بالحاج حمیده که یک نماینده حزب ندای تونس است می گوید دلیل گرایش زنان و مشارکت بالای آنان در انتخابات و رای دادن شان به السبسی «متعدد و متنوع» است. وی به الجزیره می گوید: « یکی از اهداف اساسی که حزب ندای تونس برپایه آن تاسیس شده است اینکه از حقوق زنان دفاع می کند و می خواهد دستاوردهای زنان در مقابل هرگونه نقض حقوق شان مقاومت کند».

وی اشاره می کند که «از زمان تاسیس حزب ندای تونس در ماه ژوئن سال 2012 اقبال زنان به این حزب زیاد بوده است. آنان احساس می کنند به این وسیله خواهند توانست با هرگونه تهدیدی که حقوق بشر و حقوق زنان را هدف قرار دهد مقابله کنند».

حمیده که خود یک فعال حقوقی در زمینه دفاع از حقوق زنان است می گوید: «السبسی توانست با سخنان میانه رو و معتدل خود بین گروه های مختلف جامعه تونس وحدت ایجاد کند». به گفته این فعال حقوقی السبسی توانست «اعتماد زیادی را در داخل وخارج از کشور به وجود آورد و انتخابات سال 2011 را به خوبی و با شفافیت ساماندهی کند. همچنین او توانست به صورتی کاملا متمدنانه قدرت را تحویل بگیرد».

امنیت و تروریسم

از نگاه فتحیه السعید، استاد جامعه شناسی اما دو عامل مهم در انتخابات اخیر تعیین کننده بود: اول امنیت و محکوم کردن تروریسم و مظاهر خشونت درکشور و دوم حفظ دستاوردهای مربوط به جامعه مدرن. دستاوردهایی که به گفته او اساسا با مطالبات حقوقی و اجتماعی زنان ارتباط مستحکمی داشت. زیرا این مطالبات ستون فقرات یک جامعه مدرن و رها شده از مظاهر بردگی زنان به شمار می رود.

وی در توضیح این مطلب می گوید این دو عامل نقش مهمی را در رویکرد رای دهندگان و بخصوص زنان داشت. زیرا «باجی قاید السبسی در واقع امتداد تفکر بورقیبه به شمار می رود. کسی که نقش مهمی در آزادی زنان تونس داشت و برای همین میزان رای زنان به نفع بالاتر از دیگران بود».

وی می افزاید: «زنان تونس همواره مانند سنگری استوار در مقابل فرهنگ هایی ایستادگی کرده اند که دارای پس زمینه های سنتی و قدیمی بوده است. از آن گذشته، زنان تونس پیوسته در گسترش فرهنگ صلح و امنیت در جامعه نقش داشته اند و در طول تاریخ گذشته بارها با خشونت و تمام مظاهر آن در خانواده و جامعه مقابله کرده اند».

منبع : الجزیره