چند اينچ مكعب نفرت !
چند اينچ مكعب نفرت !

به قلم : مهرداد گرمسيري در عاشقانه ي صميمي « چند متر مكعب عشق » كه هم اكنون در سينماهاي سراسر كشور برروي پرده است ، كارگردان با هنرمندي تمام عشق معصومانه و بي آلايش يك پسر و دختر ايراني و افغاني به يكديگررا به تصوير مي كشد . كانتينري چند متر مكعبي احاطه شده […]

به قلم : مهرداد گرمسيري

در عاشقانه ي صميمي « چند متر مكعب عشق » كه هم اكنون در سينماهاي سراسر كشور برروي پرده است ، كارگردان با هنرمندي تمام عشق معصومانه و بي آلايش يك پسر و دختر ايراني و افغاني به يكديگررا به تصوير مي كشد . كانتينري چند متر مكعبي احاطه شده توسط ده ها كانتينر كوچك و بزرگ ديگر ، ميعادگاه هر روزه ي اين دو عاشق است . عشق و صميميت به سان روحي در حجم اين كانتينر متروك و فرسوده جاري شده و به آن جان مي بخشد .

اين گفته شد تا هم تجليلي باشد از يك اثر سينمايي با ارزش و هم به مسئولان محترم صدا وسيما يادآور شويم كه جعبه ي جادويي چند اينچ مكعبي موجود در خانه هاي ما – ظاهرا به رغم فراگير شدن نسل جديد تلويزيونهاي مسطح ، هنوز تعبير صفحه ي جادويي جايگزين اصطلاح جعبه ي جادويي نشده است ! – وقتي ميتواند دل و ديده ي بينندگانش را به حد اكثر مجذوب خود سازد كه مروج عشق ، مهرباني ، صميميت و صداقت باشد .

اما بررسي عملكرد صدا و سيما در سالگرد نهم دي ماه امسال بارديگر نشان داد كه انتظار اينكه برخي عوامل توليد صدا وسيما به حوزه ي سياست داخلي نگاهي صميمانه ورحماني داشته باشند توقعي است گزاف ، چرا كه چشم عاشق خطا پوش است و نه خطا بين . از اين روتنها مي توان اميدوار بود و توصيه كرد كه نگاه صدا و سيما به موضوع به غايت حساس و پيچيده ي وقايع انتخابات سال 88 رياست جمهوري دست كم نگاهي عاقلانه ، منصفانه و به ويژه جامع باشد . به جامعيت نگاه تاكيد شد چرا كه مهمترين نقطه ضعف اصولگرايان منصف وهمچنين رسانه ي ملي در روايت و تحليل ريشه ها و عوامل وقايع سال 88 درخوشبينانه ترين حالت ، عدم جامعيت است . يعني يا همه چيزتعمدا روايت نمي شود ويا به دليل ضعف تحليل ديده نمي شود .

صاحب اين قلم مانند بسياري ديگر از رصد كنندگان تحولات سياسي كشوركه حرفهاي زيادي در تحليل رويدادهاي سال 88 دارند اما به هردليل از بيان آن بازمانده اند ، به دو علت تاكنون موفق به تبيين وانتشار آراء خود دراين زمينه نشده است . اول اينكه در دوره اي فضاي سياسي كشورآنچنان ملتهب بود كه اساسا ارائه ي تحليل به قصد تبيين حقايق به هدف خود نائل نمي آمد و دوم آنكه پس از آرامش نسبي فضاي سياسي در آستانه ي انتخابات رياست جمهوري سال 92 كه به تشكيل دولت اعتدال منجر شد ، هنگاميكه رهبري معظم با بيان نكاتي بسيارمهم و راهبردي حتي كساني كه جمهوري اسلامي را قبول ندارند توصيه به شركت در انتخابات نمودند و از طرفي راي مردم را حق الناس دانستند ، تحليل نگارنده اميدوارانه بر اين بود كه فصل جديدي در حيات سياسي جمهوري اسلامي با رويكرد همگرايي و اتحاد حول منافع ملي و مشاركت همه ي سلائق و گروهها از رهگذر گذشت و اغماض توام با عبرت نسبت به گذشته ، آغاز شده است . ازاين رو پرداختن به گذشته ي تلخ ولو تحت عنوان تحليل و تبيين نمي توانست كمكي به فضاي همدلي ناشي از سياست اعتدال و جذب حداكثري نمايد .

اما متاسفانه غالب برنامه هاي صدا وسيما به مناسبت سالگرد نهم دي و همچنين برخي سخنان عجيب و غريب و مرتجعانه ي تني چند از چهره هاي سياسي اصولگرا در روزهاي گذشته – كسي به فرزندان شهداي هسته اي توصيه كرد تا خون پدران خود را از سران فتنه مطالبه كنند !! – نشان داد كه عده اي فضاي همدلانه ي سياسي را بر نمي تابند و دانسته و نادانسته در پي آنند كه آتش آنچه خود فتنه مي خوانند كور نشود . هر چند شايد بتوان همچنان به غلبه ي انصاف ، محبت ، صداقت و به ويژه جامعيت در مرور و تحليل وقايع تلخ وشيرين سياسي و اجتماعي اميدوار ماند وبه همين دليل فعلا از پرداختن بيش از اين به گذشته خودداري نمود ، اما نظر به آنكه دراين نوشته بر اهميت جامعيت در تحليل رويدادها تاكيد زيادي شده است شايد بد نباشد تا با شاهد آوردن از سخنان يكي از برادران اصولگرا ، ضعف تحليلهاي رايج را به دليل عدم تبيين جامع موضوع حوادث سال 88 آشكار سازيم .

جناب آقاي احمد توكلي پنج شنبه شب در برنامه ي « ديروز ، امروز ، فردا » به صراحت اظهار داشت كه شكاف اجتماعي ناشي از حوادث سال 88 ترميم نشده و همچنان باقي است . پرسشي كه در اينجا پيش مي آيد اين است كه چگونه پس از گذشت قريب به چهار سال از حصر آقايان موسوي و كروبي و سركارخانم رهنورد ودر حاليكه از بيانيه و سخنراني ايشان خبري نيست و از آن طرف صدها ساعت برنامه ي تلويزيوني و خطابه در روشنگري و بصيرت زايي بخشي از جامعه صرف شده است ، همچنان عده ي قابل توجهي از مردم معترض اقناع نشده اند و به تعبير آقاي توكلي شكاف اجتماعي هنوز پر نشده است ؟ در پاسخ بايد گفت واقعيتي كه اززبان اين نماينده ي محترم مجلس بيان شد خود گوياي آن است كه علت العلل بقاي شكاف اجتماعي ناشي از حوادث سال 88 اين است كه درطول پنج سال گذشته هيچ گاه اين رويداد به صورت واقع بينانه و همه جانبه مورد تحليل و واكاوي قرار نگرفته است . چه از سوي بخشهايي از حاكميت و چه از سوي برخي از معترضان . همواره سعي شده يك قرائت و تحليل رسمي يا كليشه اي به صورت يكجانبه به خورد جامعه داده شود ، بدون آنكه فهم و درك مخاطبان آنگونه كه شايسته است محترم شمرده شود .

در اين ميان تاثير عملكرد ضعيف رسانه ي ملي دربقاي شكاف اجتماعي حاصل از رويدادهاي سال 88 و قطبي شدن جامعه انكار ناپذير است . واقعيت آن است كه رسانه ي ملي تا به امروز نخواسته و يا نتوانسته از عهده ي مسئوليتي كه دراين زمينه منحصرا متوجه اين رسانه است ، برآيد . تلاش صدا وسيما بسياربوده اما به مصداق : تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، بايد به دست اندركاران رسانه ي ملي يادآور شد عملكرد و نگرش شما به موضوع حوادث سال 88 خود عامل تداوم ابهام و نارضايتي بخشهاي مهمي از جامعه است .

با اين اميد كه تلويزيون اين جعبه ي جادويي چند اينچ مكعبي ، بذر محبت و آشتي و صداقت را در خانه هاي ما بپراكند و همواره از پاشيدن تخم تفرقه ، كينه و نفرت در جامعه برحذرباشد ، اين نوشته را به پايان مي بريم .

 

12/10/93