بدون جذابیت، رسانه‌ای وجود نخواهد داشت
بدون جذابیت، رسانه‌ای وجود نخواهد داشت

خط امام : این کارشناس حوزه دین ابتدا به تلقی و تعریف نادرست برخی از دست‌اندرکاران حوزه کتاب و نشر از مقوله کتاب دینی پرداخت و پاره‌ای از آسیب‌های حوزه کتاب دین را ناشی از همین تعریف و تلقی نادرست دانست. حجت‌الاسلام والمسلمین سبحانی سپس به ضرورت اهمیت توجه به کتاب از دو زاویه اقتصادی و […]

خط امام : این کارشناس حوزه دین ابتدا به تلقی و تعریف نادرست برخی از دست‌اندرکاران حوزه کتاب و نشر از مقوله کتاب دینی پرداخت و پاره‌ای از آسیب‌های حوزه کتاب دین را ناشی از همین تعریف و تلقی نادرست دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین سبحانی سپس به ضرورت اهمیت توجه به کتاب از دو زاویه اقتصادی و رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: ساده‌ترین نگاهی که در حوزه نشر با آن سروکار داریم، این است که کتاب یک کالا محسوب می‌شود. کتاب محل داد و ستد قرار می‌گیرد و روی آن کار اقتصادی و مبادلات مالی انجام می‌شود. این را نباید دست‌کم گرفت. بنابراین، نگاه اقتصادی به نشر، یک نگاه درست است.

وی همچنین درباره نگاه به کتاب به عنوان یک رسانه گفت:‌ کتاب یک رسانه و منتقل‌کننده پیام نویسنده به مخاطب است. از این زاویه نیز کمتر به کتاب توجه شده است. سوال این است که آیا واقعاً ناشران به عنوان یک رسانه به کتاب نگاه می‌کنند یا آن را مجموعه‌ای از گفتارهایی حامل معنا می‌دانند؟ اگر نگاه رسانه‌ داشته باشیم، با دقت کرد در رسانه عناصری وجود دارد که باید در بخش آسیب‌شناسی به آن توجه کنیم. نخستین عنصر رسانه، جذابیت است. بدون عنصر جذابیت، رسانه‌ای وجود نخواهد داشت.

این کارشناسان حوزه کتاب دین سپس به مقوله کتاب به مثابه یک پدیده و عنصر فرهنگی و بخشی از هویت یک ملت اشاره کرد و گفت: کتاب می‌تواند تمدن‌سازی کند. باید دید چگونه کتاب می‌تواند حامل و پاسدار یک هویت باشد و زواید و پیرایه‌های یک هویت را بزداید و هویت انسانی، اجتماعی و دینی آن ملت را بازتاب دهد. کتاب در تاریخ تمدن بشری بخشی از هویت یک جامعه انسانی است. امروز همه تمدن‌ها به نگارش و ماندگاری میراث خود افتخار می‌کنند. هیچ ملتی نیست که آثار مکتوبی داشته باشد و آن را عرضه نکند.

وی سپس به بررسی مفهوم کتاب دینی پرداخت و گفت: گاهی کتابی سراسر حاوی گفتارهای دینی است یعنی ظاهر سازی دینی دارند ولی در اصل، نه دینی، بلکه ضد دینی است. کتاب‌هایی نیز هستند که ظاهری دینی ندارند ولی وقتی خواننده کتاب را مطالعه می‌کند، در یک احساس، شعور و خودآگاهی دینی قرار می‌گیرد. در حقیقت کتاب دینی، کتابی است که آگاهی‌بخشی دینی کند، شعور دینی را افزایش دهد یا مخاطب را به تأمل دینی وادار سازد.

این کارشناس در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی آسیب‌های کتاب‌های حوزه دین پرداخت و انتشار کتاب به خاطر کسب شهرت و درآمد بیشتر،‌ انجام ندادن ویرایش ادبی و نوشتاری آثار دینی، سرقت ادبی و کتاب‌سازی، کتاب‌نویسی برای تخریب وجهه دینی و علمی دیگر نویسندگان را از جمله آسیب‌های حوزه کتاب دینی دانست.

ايبنا