مسلمانان فرانسه بیش از 50 بار مورد حمله قرار گرفتند
مسلمانان فرانسه بیش از 50 بار مورد حمله قرار گرفتند

خط امام : یک نهاد ناظر براوضاع مسلمانان فرانسه روزدوشنبه اعلام کرد که ازهنگام حوادث تروریستی هفته گذشته این کشور تاکنون، بیش از 50 حمله علیه مسلمانان این کشور رخ داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه ازپاریس، سخنگوی نهاد ناظر درشورای مرکزی مسلمانان فرانسه افزود که این حملات شامل 21 مورد تیراندازی وپرتاب انواع نارنجک […]

خط امام : یک نهاد ناظر براوضاع مسلمانان فرانسه روزدوشنبه اعلام کرد که ازهنگام حوادث تروریستی هفته گذشته این کشور تاکنون، بیش از 50 حمله علیه مسلمانان این کشور رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه ازپاریس، سخنگوی نهاد ناظر درشورای مرکزی مسلمانان فرانسه افزود که این حملات شامل 21 مورد تیراندازی وپرتاب انواع نارنجک بسوی ساختمان های متعلق به مسلمانان و33 مورد تهدید به حمله به آنان بوده است.

حوادث تروریستی زنجیره ای در فرانسه ازچهارشنبه گذشته با حمله 3 فرد مسلح وابسته به گروه های تروریستی القاعده و داعش به دفتر نشریه طنز ‘شارلی ابدو’ و قتل 12 روزنامه نگار آغاز شد.