نشریه طنز «کاف کاف» به شارلی ابدو پاسخ داد
نشریه طنز «کاف کاف» به شارلی ابدو پاسخ داد

خط امام : در حالی که بسیاری از رهبران اسلامی و فرهیختگان جهان اسلام از مسلمانان می خواهند از واکنش های تند و احساسی به ماجرای اهانت نشریه فکاهی و فرانسوی شارلی ابدو به پیامبر گرامی اسلام، خودداری نمایند و با تحمل این موضوع، به جنگ اهانت کنندگان بروند؛ یک نشریه ترکیه ای با سلاح […]

خط امام : در حالی که بسیاری از رهبران اسلامی و فرهیختگان جهان اسلام از مسلمانان می خواهند از واکنش های تند و احساسی به ماجرای اهانت نشریه فکاهی و فرانسوی شارلی ابدو به پیامبر گرامی اسلام، خودداری نمایند و با تحمل این موضوع، به جنگ اهانت کنندگان بروند؛ یک نشریه ترکیه ای با سلاح کاریکاتور به جنگ این نشریه موهن پاریسی رفته است.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، نشریه طنز “کاف کاف” تلاش کرده با همان سلاح و زبان شارلی ابدو یعنی طنز و هجو به جنگ اهانت کنندگان برود. کاریکاتوریست های جوان “کاف کاف” – که تنها نشریه طنز با رویکرد اسلامی در ترکیه است – صفحه اصلی این نشریه را به تصاویری از اقوام اسلامی اختصاص دادند که هرکدام با شکل و شمایلی خاص به دفاع از کشور، هویت و پیامبر خود می پردازند. فرد مصری این طرح  زنجیر بر دست دارد و فرد فلسطینی نیز با دست ورویی شکسته و خونین مشاهده می شود.
نشریه کاف کاف آخرین شماره خود را با زبان فرانسوی در صفحه نخست شروع کرده است؛ کشوری که به گفته طراحان این نشریه به بهانه آزادی درحال نابودی و کشتار ارزش های قومی ومذهبی است.
در شماره جدید این ماهنامه، مسلمانانی از چین، عراق، سوریه و افغانستان نیز حضور دارند.

منبع: آناتولی

shafaqna.com