شیما الصباغ چگونه کشته شد؟
شیما الصباغ چگونه کشته شد؟

خط امام : انقلاب مصر همچنان قربانی می گیرد. به گزارش خط امام تصاویر لحظه اصابت گلوله به خانم شیماء الصباغ فعال زن مصری را نشان می دهد که برای سالگرد انقلاب سال 2011 مصر علیه حسنی مبارک به خیابان آمده بود. انقلاب مصر یکی از گم شده ترین و دزدیده شده ترین انقلاب های […]

خط امام : انقلاب مصر همچنان قربانی می گیرد.

به گزارش خط امام تصاویر لحظه اصابت گلوله به خانم شیماء الصباغ فعال زن مصری را نشان می دهد که برای سالگرد انقلاب سال 2011 مصر علیه حسنی مبارک به خیابان آمده بود.

a0f78b146052c704e7bcda6357427167_XL

انقلاب مصر یکی از گم شده ترین و دزدیده شده ترین انقلاب های معاصر است. این انقلاب به سرعت با کودتای نظامیان مصادره شده و منجر به حاکمیت دیکتاتوری بدتر از دیکتاتور اول، کشتار وسیع مردم و آزادی عناصر حکومت حسنی مبارک شد.

www.shafaqna.com