خط امام : ‘سیمون باغداساروف’ که چندین سال عضو کمیسیون امور بین المللی دومای روسیه بوده و اکنون رییس مرکز مطالعات کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در این کشور است، روز شنبه در کنفرانسی مطبوعاتی افزود: داعش تابستان گذشته با مجموعه ای از تروریست های دهها کشور با نیرویی حدود 80 هزار نفر مناطق وسیعی […]

خط امام : ‘سیمون باغداساروف’ که چندین سال عضو کمیسیون امور بین المللی دومای روسیه بوده و اکنون رییس مرکز مطالعات کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در این کشور است، روز شنبه در کنفرانسی مطبوعاتی افزود: داعش تابستان گذشته با مجموعه ای از تروریست های دهها کشور با نیرویی حدود 80 هزار نفر مناطق وسیعی از شمال عراق را اشغال کرد.

وی با بیان اینکه گروه تروریستی داعش با اجیر کردن برخی از فرماندهان عراق و نفوذ به شهر موصل توانست دومین شهر عراق را اشغال کند، افزود: اما این وضع دوام چندانی نیافت و از ماههای آخر سال گذشته داعش در عراق متحمل شکست های پیاپی شده است زیرا گروه های مردمی بطور گسترده با ارتش عراق شروع به همکاری کردند.

کارشناس روس خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 300 هزار نفر افراد داوطلب شامل شیعیان ، کردها، ایزدی ها و مسیحیان همراه با ارتش عراق علیه داعش مبارزه می کنند.

وی افزود: شکست های داعش باعث بروز وضعیت دشوار برای جنگجویان این گروه شده و اعدام های برخی از تروریست ها توسط فرماندهان نشانه این مساله و تلاش گروه تروریستی برای حذف تروریست هایی از کشورهای دیگر است.

باغداساروف معتقد است که این تروریست ها در بازگشت به کشورهای خود، امنیت این کشورها را تهدید خواهند کرد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به پیروزی های ارتش عراق علیه داعش آن را در سایه همکاری های داوطلبان مردممی دانست و گفت: آمریکا در شکست های داعش نقشی نداشته است هر چند در رسانه های غربی به ویژه آمریکایی در این مورد تبلیغات گسترده انجام می گیرد.

رییس مرکز مطالعات کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در روسیه خاطرنشان کرد: بر اثر شکست های داعش این گروه تروریستی در عراق در لاک دفاعی فرو رفته و در سوریه هم در شرایط دشواری قرار گرفته است.

irna.ir