بی تردید بهمن ٥٧ اوج هم گرايي خواست هاي فردي و جمعي يك ملت بود
بی تردید بهمن ٥٧ اوج هم گرايي خواست هاي فردي و جمعي يك ملت بود

خط امام : مجمع نیرو های خط امام  با صدور بيانيه‌‌اي ضمن گراميداشت فرا رسيدن سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ، ابراز كرد قطعا هر حرکتی که حضور مردم در صحنه های مختلف کشور را که از دستاورد های اصلی انقلاب اسلامی است محدود کرده و یا جشن های پیروزی انقلاب را به یک مراسم جناحی […]

خط امام : مجمع نیرو های خط امام  با صدور بيانيه‌‌اي ضمن گراميداشت فرا رسيدن سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ، ابراز كرد قطعا هر حرکتی که حضور مردم در صحنه های مختلف کشور را که از دستاورد های اصلی انقلاب اسلامی است محدود کرده و یا جشن های پیروزی انقلاب را به یک مراسم جناحی تنزّل دهد، قطعاً مخالف وحدت ملی ودر تضاد با مطالبات مردم در زمان انقلاب و خواست و اندیشه امام راحل است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام متن کامل بیانیه به این شرح است…

انسان، فارغ از قوم ، قبيله ، مذهب و نژاد ، فطرتی حقيقت جو و در عین حال اجتماعی دارد که ميتوان آن را سنگ بناي زیست انسانی ویکی از موهبت های الهی دانست.

بستر ايجاد تحول در هر جامعه ای ، نياز هاي مادی و معنوی و زمينه ها ی اجتماعی ، فرهنگی و تجربيات تاريخی آن جامعه است كه در كالبد يك هويت جمعي تجلی مي يابد. قبول اين فرض، مستلزم باور و پذيرش هويت فردي است ، چگونگی مواجهه و مديريت اين دو مفروض و نقش متقابلی كه اين دو هويت در موفقيت هر جنبش و تحول اجتماعی ايفا می كند بنیادی و تعيين كننده است.

سرنوشت جوامع بشری نشان ميدهد ميزان موفقيت و دستيابی پايدار به پيشرفت های مادی و معنوی ، محصول هم راستايی منافع فردی و جمعی در لوای اعتماد عمومی است كه نشانه های آن را مي توان در ترجيح منافع جمعی بر منافع فردی در لايه های مختلف اجتماع مشاهده كرد.

با گذری اجمالی بر تاريخ كشورمان می توان به تلاش ها و مجاهدات بسياری برخورد كه همگی تحقق كمال انسانی و ارتقاء جامعه را وجهه همت خود قرار داده اند. اين كوشش ها مختص طبقه ای خاص نبوده ، اما آنچه در ناكامی های آنان بارز به نظر میرسد به غير از جور و ظلم حاكمان مستبدو منافع سود جويان و دست اندازي اجانب ، عدم تداوم و مديريت همگرايی هويت فردی و جمعی تا رسیدن به نتيجه بوده است ، شايد با تخفيف و وا نهادن تاريخ بلند اين تحولات ، در سده اخير دو جنبش تنباکو و مشروطه در بستری اجتماعی،اعتقادی و تلاش به منظور خلع يد از بيگانگان در جريان ملی شدن صنعت نفت در بستر رسمی مديريت سياسی كشور را بتوان از باب تقريب ذهن شاهد مثال آورد.

ورای پیروزی و شکست هر حرکت اجتماعی ، آثار آن در تقويت و قوام هويت جمعی غير قابل چشم پوشی و انکار است . استفاده و بهره مندی از اين هم افزايی تاريخی ، ارتباط مستقيم با نخبگان و رهبران هر جنبش و جريان اجتماعی دارد.

مخالفت و مبارزه بر عليه سلطنت پهلوی تداوم منطقی سير همان تحولات تاريخی بود كه در ميان اكثر گروه ها و جريان های سياسی و طبقات اجتماعی و اقشار جامعه به روش های گوناگون دنبال می شد.

منطق حاكم بر مواضع و سيرتاريخ نهضت امام خمينی(س) نشان ميدهد ايشان همزمان، هويت آفرينی فردی و جمعی را كانون تلاش و بستر مبارزات خود قرار داد و بازسازی هویت جامعه دستاوردی بود که زمینه ساز پیروزیهای آینده شد.

مخالفت امام با «لایحه انجمن های ايالتی و ولايتی » و« انقلاب سفيد شاه» از يك سو و مبارزه با مصونيت مستشاران امريكايي (كاپيتولاسيون) همگی در جهت منافع ملي و تحكيم پایه های جامعه و مقابله با تحقير عمومي بود كه سيستم بيگانه پرست پهلوی هر روز با سياست های خود دامنه آن را گسترش می داد.

تاريخ بر اين واقعيت گواه است كه متن و بطن حركت امام برگرفته از آموزهای دين و اجتهاد در منابع اسلامی براي تربيت انسانهايی بود كه تعالی فردی و اجتماعی را به ارمغان آورند.

برخورد امام خمينی(س) با فطرت حقيقت جو و تعالی طلب توده های مردم، هويت بخشی ملّت و مقابله با تحقير جامعه ويژگيهای بارز و وجه تمايزی بود كه رمز اجماع مبارزه و پيروزی را به همراه داشت، نگاه امام خمینی (س) به جایگاه مردم و اعتمادی که به انسان ها داشت همان راه و روش عملی است که اولیای خدا با همه زحمات و مشکلات آن برگزیدند.

از سوی دیگر روابط انقلابیون جهان با انقلاب اسلامی ایران، ارتباطی متقابل و انکار ناپذیر در جهان پدید آورد که میتوان آثار آن را  تا به امروز برشمرد .هنوز ایران نقطه امید و نمونة تحقق یافتة مبارزات آزادی طلبان دنیا به حساب می آید و این بر مسئولیت ما به عنوان کانونی از امید مجسم ملت های تحت ستم می افزاید.

ظهور جنبش های آزادی خواهانه و تحول خواه در برخی کشورهای عربی، از تونس تا بحرین و یمن و آنچه در سیر حوادث در این کشورها می گذرد اگر به دقت مورد مطالعه قرار گیرد عظمت آنچه مردم ایران و انقلابیون آن سی و شش سال پیش محقق نمودند نمایان تر خواهد شد.

افراطی گری که امروز در جهان به نام اسلام در جریان است نقطه مقابل قرائت رحمانی از دین و اسلام ناب محمدی و آخرین نسخه از اسلام جریانات انحرافی و سلطه طلب است که در گذشته با نامهایی همچون اسلام آمریکایی و یا اسلام طالبانی شناخته می شد و امروز از آن با عناوینی همچون القاعده و داعش یاد می شود. همان اسلامی که روزی در خدمت خلافت های جور و دربار شاهان بود ، روزی در خدمت استعمارگران و امروز در خدمت صهیونیسم است و همگی مصداق همان تحجر وجمودی هستند که امام عزیز هموارهنسبت به آنها هشدار می داد. امروز سنگ محک ارزیابی این جریانات در داخل وخارج در نسبت و جایگاهی است که برای انسان ، اخلاق و کرامت انسان قائل هستند.

سی و شش سال پیش ملت ایران برای به ثمر رساندن حق حاکمیت بر سرنوشت خود و زندگی در سایه برخورداری از کرامت انسانی و عزت اجتماعی به راهی که امام در مقابل آنان نهاد لبیک گفت و باید اعتراف کرد آنان در پیمان خود استوار ماندند.

آنچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سالهای دفاع از مرزهای کشور به رهبری امام و فداکاری مردم صورت گرفت حاصل هویت به هم پیوسته ملت در سایه شناخت عمیق از منافع ملی و هویت اسلامی بود که امام امت و بسیاری از انقلابیون از منابع و مفاهیم دینی به دست دادند . امروز رسالت بازتولید و زنده نگاه داشتن اسلام رحمت آفرین و آزادی بخش و اخلاق محور بر دوش همه  معتقدان به این راه است و غفلت از آن جفایی است که در حق مردم و نهضت امام می شود.

اين روز ها يادآوري و برشمردن نام مبارزان و ياران انقلاب و امام نشان ميدهد انقلاب ريشه دار و تاريخي ملتي كه سالها تبعيد و زندان و شكنجه و شهادت را به جان خریده ارزان بدست نيامده كه بتوان با بی تدبيری به آن آسيب رساند.

تاريخ انقلاب اسلامی نشان ميدهد که يكي از آفات و خطراتی كه انقلاب را تهديد مي كند مخدوش نمودن تلاشی است که امام در هویت بخشی به ملت و ایجاد اتحاد ملی بر پایه باورهای عمیق و اصیل مردم ایجاد نمود. آنچه فتح باب این آفات است غلبه منافع شخصی ، گروهی ، جناحی، سوء مديريت و میدان دادن به افراد نالايق و فرصت طلب است.

مجمع نیروهای خط امام  سالروز انقلاب اسلامی را گرامی داشته و وظیفه خود میداند با دعوت از همه آحاد مردم ایران به حضور در راهپیمایی 22 بهمن تاکید کند که بر پایه آموزه های امام خمینی حضور در صحنه، یگانه راه ایستادن در مقابل نا اهلان و نامحرمان به انقلاب است .

بی تردید بهمن ٥٧ اوج هم گرايي خواست هاي فردي و جمعي يك ملت بود و تعظيم جهان در مقابل عظمت سمفوني استقلال طلبي و عزتمندی يك ملت امروز بخشي از تاريخ بشري است و پاسداری از آن وظیفه همه ایرانیان است.

بر این اساس معتقدیم هر حرکتی که حضور مردم در صحنه های مختلف کشور را که از دستاورد های اصلی انقلاب اسلامی است محدود کرده و یا جشن های پیروزی انقلاب را به یک مراسم جناحی تنزّل دهد، قطعاً مخالف وحدت ملی ودر تضاد با مطالبات مردم در زمان انقلاب و خواست و اندیشه امام راحل است .

والسلام

مجمع نیروهای خط امام