ژنرال عون : سید حسن نصرالله فرماندهی بزرگ و شجاع است
ژنرال عون : سید حسن نصرالله فرماندهی بزرگ و شجاع است

خط امام ، رییس حزب جریان آزاد ملی لبنان در گفت وگو با روزنامه لبنانی الاخبار که روز چهارشنبه منتشر شد، اظهارداشت: رزمندگان مقاومت از سید حسن نصرالله به طور کامل پیروی و همه با احترام و محبت از او یاد می کنند. به گزارش پایگاه اطلاع ژنرال عون در پاسخ به سئوالی در باره […]

خط امام ، رییس حزب جریان آزاد ملی لبنان در گفت وگو با روزنامه لبنانی الاخبار که روز چهارشنبه منتشر شد، اظهارداشت: رزمندگان مقاومت از سید حسن نصرالله به طور کامل پیروی و همه با احترام و محبت از او یاد می کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع ژنرال عون در پاسخ به سئوالی در باره روابط خود با دبیرکل حزب الله گفت: شاید در ابتدا روابط ما برای مصلحت بود اما از همان دیدار نخست به سرعت گسترش یافت.
وی افزود: از همان دیدار نخست به سید حسن نصرالله اطمینان و اعتماد کردم و به طور طبیعی او نیز چنین احساسی را داشته است زیرا روابط فی مابین به سرعت گسترش نمی یافت و مستحکم نمی شد.
رییس حزب جریان آزاد ملی لبنان ، استقبال از سید حسن نصرالله در رابیه ( اقامتگاه خود)، دیدارهای متقابل و ملاقات های خانوادگی را به دلیل شرایط امنیتی سخت لبنان میسر ندانست.
ژنرال عون تصریح کرد: بعداز تفاهم حزب الله و حزب جریان آزاد ملی جنگ 33 روزه در سال 2006 شروع شد و فرصتی برای دید و بازدید باقی نماند.
وی در پاسخ به پرسشی در باره امکان انتخاب شدنش به عنوان رییس جمهوری سیزدهم لبنان توسط نمایندگان پارلمان و رفتنش به بعبدا (کاخ ریاست جمهوری) گفت که پاسخ این سئوال به توافق لبنانی ها بستگی دارد.
رییس حزب جریان آزاد ملی لبنان در باره میزان امیدواریش به موفقیت گفت وگوها با سمیر جعجع رییس حزب نیروهای لبنانی، خاطرنشان کرد: انسان ها معمولا با ابراز خوشبینی گامی را برمی دارند.
ژنرال عون درعین حال تصریح کرد: البته مشکلات و سختی هایی وجود دارد که به زمان بیشتری برای بررسی و حل آنها نیاز داریم.
وی در باره روابطش با سعدالحریری رییس حزب جریان المستقبل هم گفت: دیدار اخیر ما خوب و نسبت به دیدار قبل بهتر بود.
رییس حزب جریان آزاد ملی از گفت وگوهای بین حزب الله و حزب جریان المستقبل هم به خوبی یاد کرد و افزود: گامی مهم برداشته و در لبنان نوعی آرامش برقرار شده است.
ژنرال عون در پاسخ به این سئوال، آیا تغییری در سعدالحریری احساس کرده اید؟، اظهارداشت: بله ، شاهد تغییراتی اجمالی بوده ام اما با گذشت زمان و کسب تجارب می توان نسبت به روش ها و طرز تفکرهای سیاسی بیشتر آشنا و قانع شد.
وی تصریح کرد: این روزها مبارزه با تروریسم، عناصر متضاد و متناقض را جمع کرده و بعضی امور قابل قبول شده است و شاهد گفت وگوهای الحریری با من و حزب الله هستید.
رییس حزب جریان آزاد ملی لبنان تاکید کرد که شاهد تغییراتی هم در نگرش سعودی ها نسبت به خود بوده است.