چهارمین اعزام بی نتیجه سید سراج میردامادی به بیمارستان
چهارمین اعزام بی نتیجه سید سراج میردامادی به بیمارستان

خط امام : برای چهارمین بار اعزام سید سراج میردامادی به بیمارستان جهت درمان و کنترل عوارض ترکش موجود در بدن بی نتیجه ماند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، سید سراج الدین میردامادی که برای چهارمین بار به منظور معاینه و برخی معالجات به جهت ترکش های موجود در بدن به بیمارستان […]

خط امام : برای چهارمین بار اعزام سید سراج میردامادی به بیمارستان جهت درمان و کنترل عوارض ترکش موجود در بدن بی نتیجه ماند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، سید سراج الدین میردامادی که برای چهارمین بار به منظور معاینه و برخی معالجات به جهت ترکش های موجود در بدن به بیمارستان اعزام شده نسبت به روند بی نتیجه این امور اظهار نارضایتی نموده است.

بنا بر گزارش دریافتی این جانباز دفاع مقدس پس از چندین بار مراجعه به مراکز درمانی بدون نتیجه مشخص و آغاز وضعیت موثر درمانی مورد نیاز به اوین بازگردانده شده است.