سراج الدین میردامادی از اعزام به بیمارستان امتناع کرد
سراج الدین میردامادی از اعزام به بیمارستان امتناع کرد

خط امام : سراج الدین میردامادی امروز از اعزام به بیمارستان با لباس زندان و دست بند امتناع کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، بنا بر اعلام خانواده  صبح امروز با اطلاع به سراج میردامادی و برخورد زشت برخی ماموران زندان به دلیل دستور اعزام با لباس زندان و دست بند وی […]

خط امام : سراج الدین میردامادی امروز از اعزام به بیمارستان با لباس زندان و دست بند امتناع کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، بنا بر اعلام خانواده  صبح امروز با اطلاع به سراج میردامادی و برخورد زشت برخی ماموران زندان به دلیل دستور اعزام با لباس زندان و دست بند وی از رفتن به بیمارستان خودداری کرد.

هفته گذشته پس از اعزام های بی نتیجه و تحقیرآمیز ،  سراج به مقامات اوین و دادستانی رسما اعلام کرده بود دیگر با لباس زندان و دست بند به هیچ وجه حاضر نیست به بیمارستان اعزام شود.