اعلام مراسم تشییع دکتر آیینه وند + زندگی نامه استاد
اعلام مراسم تشییع دکتر آیینه وند + زندگی نامه استاد

خط امام ، دکتر صادق آئینه وند، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد تاریخ اسلام دانشگاه تربیت مدرس و چهره ماندگار روز پنج شنبه ، ۱۷ اردیبهشت ماه به دیدار حق شتافت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، مراسم تشیع پیکر استاد صادق آئینه وند ، روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، […]

خط امام ، دکتر صادق آئینه وند، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد تاریخ اسلام دانشگاه تربیت مدرس و چهره ماندگار روز پنج شنبه ، ۱۷ اردیبهشت ماه به دیدار حق شتافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، مراسم تشیع پیکر استاد صادق آئینه وند ، روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، ساعت ۹:۳۰ صبح از محل دانشگاه تربیت مدرس به سمت قطعه نام­ آوران بهشت زهرا برگزار خواهد شد.

به همین مناسبت چند مراسم برای بزرگداشت یاد دکتر آیینه وند برگزار می شود که جزئیات آن به شرح ذیل است:

۱- دوشنبه ۲۱ اردیبهشت، ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در مسجد جامع شهرک غرب

۲- سه شنبه ۲۲ اردیبهشت، ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن حکمت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۳- سه شنبه ۲۲ اردیبهشت، ساعت ۱۴ تا ۱۶ در دانشگاه تربیت مدرس

۴- چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت، ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ در تویسرکان، مسجد اعظم واقع در خيابان شهدا

زندگی نامه

صادق آئینه‌وند در سال ١٣٣٠ در یکی از روستاهای تویسرکان متولد شد و تحصیلات و ابتدایی را در زادگاه و دوران دبیرستان را در اسدآباد همدان به پایان رسانید.

دکتر صادق آئینه‌وند دانش‌آموخته دکترای تاریخ اسلام از دانشگاه القدیس یوسف لبنان، استاد دانشگاه تربیت مدرس و رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بود. از او حدود 100 مقاله و ۳۳ ترجمه و تالیف به یادگار مانده است.

آیینه‌وند در ۱۶ دی ۱۳۹۲، چند ماه پس از آغاز کار دولت حسن روحانی، طی حکمی به عنوان رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منصوب شده بود.

دکتر آئینه‌وند همچنین به عنوان عضو هیئت علمی نمونه کشوری، چهره فرهیخته استان همدان و چهره ماندگار در سال ۱۳۸۵ انتخاب شده بود.

زندگی نامه علمی دکتر آئینه وند

مقالات علمي: 96مقاله

كتاب ها: [تاليف، ترجمه، مجموعه ها] 33 كتاب

راهنمايي پايان نامه: [دكتري، كارشناسي ارشد ] دكتري 25 عدد، كارشناسي ارشد 75 عدد

د – مديريت و سردبيري و عضويت در هيئت تحريريه مجلاتِ علمي:

1- مدير مسؤول مجلة العلوم الإنسانية / Humanities [ به دو زبان عربي و انگليسي ]

2 – سر دبير مجله آفاق الحضارة الإسلامية [ به عربي ]

3 – عضو هيئت تحريريه 1- مجله مدرس 2- مجله مقالات و بررسي ها 3 – مجله العلوم الإنسانيه و 7 مجله ديگر.

فهرست كامل كتاب ها

تأليف [فارسي]

1- علم تاريخ در گسترة تمدن اسلامي ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1387

2- ادبيّاتِ سياسي تشيع ، نشر علم ، 1387

3- سلسلة قيام هايِ شيعه 1و2 ، نشر علم ، 1387

4- دين و فلسفه از نگاه ابن رشد ، نشر ني ، 1385

5- سيرة نبوي و سيره نگاران ، نشر خانة كتاب ، 1388

6- روشمندي ، پژوهش و پژوهشگردر تمدّنِ اسلامي ، 1387

7- اطلس تاريخِ اسلام ، انتشاراتِ مدرسه ، 1377

8- تاريخ ِ سياسي اسلام ، نشر مركز فرهنگي علامه طباطبايي ، 1359

9- تاريخ ِ زنان صدر اسلام ، نشر جهاد دانشگاهي دانشگاه الزهرا ، 1361

10- تاريخ اسلام ، زير نظر ، با همكاري چند تن از پژوهشگران ، نشر معارف قم ، 1383

11- علم تاريخ در اسلام ، وزارت ارشاد اسلامي ، 1364

12- چهار مقال در مقام زن ، نشرانجمن ايراني مطالعات زنان ، 1386

13- تاريخ در اسلام با همكاري جلال الدين فارسي ، نشر وزارت آموزش و پرورش ،1361

14- تاريخ نگاريِ مورخان معاصر عرب ، مكتب ها و گرايش ها ، انجمن ايراني تاريخ پژوهان قم ، 1382

15- زن در اسلام ، انجمن زنان پژوهشگر تاريخ ، 1379

تأليف [عربي]

16- الأدب السياسي الملتزم ، با همكاري دكتر حسن عباس نصرالله ، بيروت ، دارالتعارف، 1366

17- الأدب السياسي في الإسلام ، انتشارات سمت ، 1367

18- رسائل النبي والوصي ، نشر دانشگاه تربيت مدرس 1380

19- من أدب التشيع بخوارزم ، انتشارات روز نامه اطلاعات ، 1368

تأليف، مجموعه مقالات

21- پژوهش هايي در تاريخ و ادب ، انتشارات روز نامة اطّلاعات ، 1372

22- تاريخ اسلام ، مجموعة مقالات ، نشر معارف قم ، 1382

ترجمه

23- نهضتِ ترجمه درشرق جهان اسلام در قرن سوم و چهارم هجري ، تأليف دكتر رشيد جميلي ، انتشارات سازمان سمت ، 1385.

24- خاندانِ وحي در احاديثِ اهل سنّت ، تأليف ، دكتر عبدالمعطي امين قلعجي ، انتشارات امير كبير 1362 .

25- شك و شناخت ، ترجمة المنقدمن الضلال ، تأليف ، ابو حامد غزّالي ،انتشارات اميركبير ، 1360

26- فاطمه بنت اسد ، تأليف ،علي محمد علي دُخَيَّل ، انتشارات امير كبير ، 1361

27- اُمّ كلثوم ، تأليف، علي محمد علي دُخَيَّل ، انتشارات امير كبير ، 1361

28- فاطمه دختر امام حسين (ع) تأليف ، علي محمد علي دخُيَّل ، انتشارات امير كبير ، 1361

29- قيام اميرعبدالقادرالجزايري، تأليف ، محمد كامل حسن المحامي ، دفتر نشرفرهنگ اسلامي، 1359

30- نقش و رسالتِ مسلمان در ثلثِ آخر قرنِ بيستم ، تأليف ، مهندس مالك بن نبي ، مؤسسه انجام كتاب ، 1359 .

31- حجر بن عدي انقلابي شهيد ، تأليف ، محمد فوزي ، مؤسسة انجام كتاب ، 1359 .

32- مشكاة الأنوار ، تأليف ابو حامد غزّالي ، انتشارات امير كبير ، 1364 .

33- فرهنگ اصطلاحاتِ سياسي ، تأليف، جمال بركات ، با همكاري دكتر فيروز حرير چي ، نشر رجاء ، 1368 .

34- مالك بن نبي ، انديشمند مُصلح ، تأليف ، دكتر اسعد سَحْمَراني ، دفتر نشر فرهنگِ اسلامي، 1369 .

35- نخبگان ِ حاميِ ولايت ، تأليف عبّاس بن بَكّار ضَبّي ، زير نظر ، مترجم ، دكتر زهرا رفيعي راد ، سازمان تحقيقات خود كفايي بسيج ، 1376 .

فهرستِ كامل مقاله ها

فارسي

1- توصيفِ قاعدي گري در بينش تاريخيِ شيخ مفيد / آينة پژوهش سال سوم ،‌ شماره پنجم و ششم 72 – 1371

2- روشمندي و شرايطِ تحقيق در تاريخ و خلأهايِ موجود در تدوينِ تاريخ اسلام / معرفت شماره 13 سال 1373 .

3- قدرت و ميزان دخالت دولت در امور اقتصادي مردم / مجلّة علوم انساني دانشگاه الزهرا ، سال اول شماره ، 1 ، 1368

4- مقام حافظ در ميانِ پژوهندگانِ عرب / سفينة حافظ مجله دانشكدة ادبيات وعلوم انساني تهران ، 1367 .

5- پژوهشِ زنان / فصلنامه مركز مطالعات و تحقيقاتِ زنان دانشگاه تهران ، شماره پياپي 13 ، سال 1384 .

6- زن و تاريخ / مجلّة مطالعات زنان ، شماره 1 ، سال 1386 .

7- سوك نامه هايِ ماندگار ادبِ اسلامي / امام ، فرهنگ و هنر، سال 1369 .

8- در آغوشِ وحيِ طبيعت / چشمه ها و چشم ها ، به كوشش مهدي فرودگاهي ، سال 1386 .

9- نگاه اسلام به زن ، نگاهي كريمانه واز سرِ حكمت / زنان وگفت و گوي تمدن ها [ خلاصه مقالات ] سال 1379 .

10- مكتبِ تاريخ نگاريِ طبري / يادنامه طبري ، سال 1369 .

11- حوزه ونقشِ بايستة آن در تمدّنِ اسلامي / پژوهش حوزه شماره ، 15 سال 1382 .

12- مبانيِ مشروعيتِ خلافتِ فاطميان مصر / صادق آئينه وند با همكاري دكترفاطمه جان احمدي ، مجله علوم انساني دانشگاه الزهراء (س) شماره 51 ، سال 1383 .

13- معيارِ مشروعيتِ خلافت در چالشِ حسنيان با دولتِ عبّاسي / صادق آئينه وند با همكاري دكتر محمد حسن الهي زاده ، مجلة علوم انساني دانشگاه الزهراء ، شماره 53 ، سال 1384 .

14- آشنايي با مركز أبحاث الحج ( مكّه مكرّمه ) مجلّه ميقات حج ، شماره 27 ، سال 1378 .

15- جايگاه موالي در كوفه و انگيزه آن ها در قيام مختار/ صادق آئينه وند با همكاري مجتبي گراوند ، مجلّة تاريخ پژوهي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد ، شماره 31 – 30 ، سال 1386 .

16- ماجرايِ مالكِ بن نويره / صادق آئينه وند با همكاري منصور حيدري ، مجلّة تاريخ پژوهي، دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد شماره 33-32 ، سال 1386 .

17- سيرة امير مؤمنان ، علي عليه السّلام / صادق آئينه وند ، مجلّة فرهنگ ، پژوهشگاه علوم انساني ، شماره 1-4 ، سال 1379 .

18- شيوه نگرش و نگارشِ تاريخ در اسلام / صادق آئينه وند ، فرزانة ناشناخته ، يادنامه علّامه ميرزا ابوالحسن شعراني ، مؤسسه بوستان كتاب قم ، سال 1382 .

19- ساختارِ سياسي اجتماعي كوفه در دورة خلفايِ راشدين و امويان / صادق آئينه وند با همكاري مجتبي گراوند ، فصلنامه علمي – پژوهشي تاريخ ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلّات شماره 6 ، سال 1386 .

20- عصر و نسل از نگاه تاريخ / صادق آئينه وند ، فصلنامة مطالعات تاريخ اسلام ، شماره اول، سال 1388 .

21- پيش درآمدي برشناختِ سبك ادبي ابوالعلاء معرّي /صادق آئينه وند با همكاري جواد دامادي ، فصلنامه مدرّس دانشگاه تربيت مدرس شماره 9 ، سال 1377 .

22- ايران شناسي وشعوبي گري / صادق آئينه وند ، كيهان انديشه ، شماره 31 ، سال 1369 .

23- زنانِ مجتهد و مجاهد در عصر امام علي عليه السلام / صادق آئينه وند ، مجموعة مقالات و سخنراني هايِ اولين كنگرة بزرگداشتِ بانويِ مجتهده امين ، مركز مطالعات و تحقيقاتِ فرهنگي وزارت ارشاد ، سال 1372

24- موقعيتِ سياسيِ ري از ورودِ اسلام تا حكومتِ مختاربن ابي عبيد ثقفي بركوفه / صادق

آئينه وند ،يادنامة حجه الاسلام والمسلمين فلسفي ، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه قم ، سال 1378 .

25- معنا شناسي أسماء الحسني / صادق آئينه وند با همكاري دكتر شهريار نيازي ، مجلّه دانشكده ادبيات وعلوم انساني ، سال 1379 .

26- نقد وبررسيِ تطبيقي منابع اسلامي وغربي دربابِ كتيبه هايِ اردشير بابكان/ صادق آئينه وند با همكاري دكتر سيّد اصغر محمود آبادي ، مجلّه پژوهشي دانشگاه اصفهان شماره 11 (1و2) ، سال 1379 .

27- كميت بن زيد اسدي شاعر سيتهندة شيعي / صادق آئينه وند ، كلمه ، نشرية واحد مطالعات و تحقيقاتِ فرهنگي و تاريخي ، شماره 1 ، سال 1360 .

28- بازديد از رابطة العالم الإسلامي / صادق آئينه وند ، مجلّة ميقات حج ، شماره 28 ، سال 1378

29- تاريخ از نگاه استاد شهيدي / صادق آئينه وند ، فصلنامة نهج البلاغه ، شمارة 23 و24 ، سال 1387 .

30- تاريخ صدر اسلام درپيشديد امام ( ره ) / صادق آئينه وند ، يادنامه سالگرد امام خميني ( ره )

، مجلّه حضور .

31- وضعيتِ سياسي عصر امام كاظم (ع) / صادق آئينه وند ، مجموعة مقالات كنگرة جهاني امام رضا (ع) ، مشهد .

32- انديشه هايِ تاريخي مالك بن نبي / صادق آئينه وند ، مجلّة فلق 1355

33- تمدّنِ جديد اسلامي / صادق آئينه وند ، مجلّة معرفت قم ، شماره 18

34- به سويِ پديد آوردنِ اسلاميت در دانشگاه ها / صادق آئينه وند ، مجلّه مدرّس ، شماره اول ، سال 1376 .

35- فتوح در اسلام ، فتح تغلّبي ، فتح قلوب / صادق آئينه وند ، مجلّة تاريخ اسلام قم ، شماره 2 .

36- علّامة اميني ، مورّخ امين / صادق آئينه وند ، مجلّة سروش تهران .

37- روابطِ اسلام و غرب / صادق آئينه وند ، فصلنامة تحقيقي نامة فرهنگ وزارت ارشاد سال 1379 .

38- حجره هايِ شريفِ نبوي (ص) / صادق آئينه وند ، مجلّه ميقات سازمان حج و زيارت تهران .

39- نقش سه عنصر عرب ، ايراني وترك در سپاهِ اموي / صادق آئينه وند با همكاري دكتر اصغر قائدان ، مجلّة علوم اجتماعي دانشگاه شيراز ، سال 1381 .

40 نگاه مفسرانه به تاريخ / صادق آئينه وند ، كيهان فرهنگي ، خرداد 1385 .

41- رويكرد هايِ مختلف عقلي و نقلي به قيام امام حسين (ع) / صادق آئينه وند ، خبرگزاري قرآني ايران ، تاريخ2002 /9 / 1

42- نخبگان ايران و مصر در مواجهه با غرب / صادق آئينه وند ، مجموعة مقالات سمينارمركز گفت وگوي تمدّن ها ، 1387 .

43- روشمندي وواقع گرايي در تاريخ نگاري اسلامي / صادق آئينه وند ، گفت وگوي انديشه ، [ جام جم ] سال 1382 .

44- اقتراحي در باب تاريخ و تمدّنِ اسلامي / صادق آئينه وند ، مجلّة معارف ، قم ، 1387 .

45- در مقامِ علم و عالم ، فرهيختة قرن، استاد دكتر سيّد جعفر شهيدي / صادق آئينه وند ، روزنامه اعتماد ملي ، سال 1386 .

46- د أبِ اخلاقيِ دانشمندانِ مسلمان / صادق آئينه وند ، سمينار نشست ملي آموزش اخلاق در علوم و فناوري ) ، توسط انجمن ايراني علم ، 1385 .

47- علوم انساني و تاريخ ، از انقلابِ اسلامي تا جهان ِاسلام / صادق آئينه وند ، سايت كرسي نيوز 28 /8 / 2007

48-ايرانيان و محرم حسيني / صادق آئينه وند ، روز نامة اعتماد ملي ، سال 1384 .

49- بررسي تاريخ جوان و جواني در اسلام / صادق آئينه وند ، روز نامة همبستگي ، 1384 .

50- سلوكِ علوي / صادق آءينه وند ، روز نامة همشهري ، سال 1383 .

51- توليد علم در جهانِ اسلام / صادق آئينه وند ، روز نامة كتاب قم ، سال 1383 .

52- عاقبتِ علمِ دولتي / صادق آئينه وند ، روزنامة ايران ، سال 1382 .

53- جوانان و فهمِ دين / صادق آئينه وند ، روزنامة نوروز ، سال 1380 .

54- تجربة تاريخي عاشورا ؛ راهي كه انقلاب پيمود / صادق آئينه وند ، روزنامة قدس 1384 .

55- عزّت در گرو حكمتِ مسلمين / صادق آئينه وند ، روزنامه اعتماد ملي ، سال 1383 .

56- شهر اسلامي / صادق آئينه وند ، مجموعة مقالات ، توسعة مجله اي توسعة پايداري شهري ، تهران 1383

57- نقشِ آل بويه در برپايي مراسم و مواسم شيعه / صادق آئينه وند ، انديشة نو ، فصلنامة تخصصي ، 1384

53 – دیدگاه طه حسین پیرامونِ مشروعیت خلافتِ اموی / صادق آئینه وند ، مریم علوی، فصلنامه ی تاریخ اسلام ، شماره ی سوم و چهارم ، سال یازدهم ، پاییز 1389 .

54 – ایرانیان و سوگواری فرزند پیامبر (ص) ، 1431 ه .

55 – غدیر ، 1388 ه .

56 – سه مورخ بزرگ اسلام عصرما [ عقّاد ، عُشّ، جابری ]

57 – بدانید او فاطمه است [ روزنامه شرق ]

58 – عدالت از نگاه علی (ع)

59 – زن از نگاه هایِ مختلف .

60 – حج ابراهیمی – حج جاهلی ، 1372 .

61 – تاریخ و پژوهش در آن .

62 – ادب مقاومت و توسع آن / مجموعه ی مقالات ، 1382 .

63– تاریخ از نگاه استاد شهیدی / فصلنامه ی نهج البلاغه / 1388

64– زمینه ها وگاه شناسیِ تأسیسِ نام انصار و تحولات ِمفهومی پس از آن / مجلة العلوم الإنسانیة 1389 ، الدولیة / صادق آئینه وند ، حسین مفتخری ، مهران اسماعیلی

65– تحول هایِ دینی عصر صفویه و نقش عالمان عاملی : مطالعه ی موردی محقق کرکی و شهید ثانی / دکتر سید هاشم آقاجری ، صادق آئینه وند ، حسین مفتخری و محمد کاظم رحمتی ، مجلّه ی جستارهایِ تاریخی ، تهران ، شهریور 1390 .

66– مقوماتِ اجتماعیِ رشد تشیع در قرن چهارم / صادق آئینه وند ، حسین مفتخری ، محمد رضا زارع / مجله ی پژوهش نامه تاریخ اسلام ، انجمن ایرانی تاریخ اسلام ، تهران ، خرداد 1390 .

– The image of woman in creation Account of the Holy seriptures : A Comparative Study

67- مجله ی شماره 17 ، Humanities

68– تأثیر باور هایِ یهود در باز تولید نگاه جاهلی به حیاتِاجتماعی زن در جامعه ی اسلامی مجله ی : فصلنامه پژوهش تاریخی / صادق آئینه وند / لیلا هوشنگی / فاطمه جعفر نیا ، تهران دی 1390

69– برخی از فعالیت هایِ طبّی در جزیرة العرب/ صادق آئینه وند ، جمال رزم جو/ مجله ی فروغ وحدت/ سال ششم ، دوره ی جدید ، شماره ی 31 .

70– جاودانگیِ زبان شعر آیینی شیعه / صادق آئینه وند / مجله ی خیمه ، تهران ، شماره 70 – 71 سال 1389 .

71– غدیر و سه بنیانِ هویتی / صادق آئینه وند / روزنامه ی همشهری آبان 1390 .

72– روان ِ تاریخی دو سیاست ِ علوی – اموی / صادق آئینه وند / روزنامه ی شرق ، مرداد 1390 .

73– آیت الله طالقانی عالم روشن اندیش / صادق آئینه وند / ویژه نامه ی روزنامه شرق ، شهریور 1390 .

عربي

1- اليقطة الاسلامية في فارسيات اقبال / التراث العربي ، دمشق ، شماره 23 ، سال 1986

2- الأدب المقاوم ، مضامين و نماذج / الراصد ، دمشق ، شماره 17 ، سال 1992 .

3- الحج الإبراهيمي والحج الجاهلِي / مجلّة العلوم الإنسانية ، شماره 6 ، سال 1995

4- الرمز الديني المصطلح بين علم الإجتماع الديني والشعر الشيعي / صادق آئينه وند با همكاري دكتر كبری روشنفكر ، دكتر زهره ناعمي مجلّة العلوم الإنسانية شماره 16، سال 1430

5- استعمال اصطلاح اميرالمؤمنين في سلام الخلافة / صادق آئينه وند با همكاری دكتر علي محمد ولوي ، دكترعلي رضا شجاعي زند ، دكتر حامد منتظر مقدم شماره 16، سال 1430

6- نشأة المرجئة / صادق آئينه وند با همكاري دكتر علي محمد ولوي ، دكتر حسين مفتخري ، دكتر علي غلامي دهقي ، شماره 16، سال 1430

7- أئمة أهل البيت (ع) إعداد الكوادر الإنسانية وتطور هيكلية الشيعة / صادق آئينه وند با همكاري دكتر علي محمد ولوي ، محمدعلي مهدوي راد ، دكتر فهيمه فرهمند پور، مجلّة العلوم الإنسانية ، شماره 15 سال 1429 .

8- إشكالية المنحی الفقهي للمدرسة التفسيرية الأندلسية حتی القرن السابع الهجري / صادق آئينه وند با همكاری دكتر كاظم قاضي زاده ، دكتر رضية رجب طهمازي شماره 15 ، سال 1429 .

9- خصائص تدوين التاريخ في عهد السلاجقة / صادق آئينه وند با همكاري ندا گليجاني مقدم ، شماره 14 ، سال 1428 .

10- دراسة مقاومة في أساطير الخصب : سياوش وأدونيس نموذجاً / صادق آئينه وند با همكاری حسن نصرالله ، شماره 13 ، سال 1427

11- استعمال لقب « اميرالمومنين » في التاريخ الإسلامي / صادق آئينه وند با همكاری دكتر حامد منتظري مقدم ، شماره 11 ، سال 1426 .

12- الصيد ، تاريخه ، مصطلحاته ، كتبه / صادق آئينه وند ، مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق ، شماره 63 ، سال 1988 .

13- إتجاهات تدوين تاريخ ايران المعاصر / صادق آئينه وند ، مجلة آفاق الحضارة الإسلامية ، شماره 10، سال 1423 .

14- الحياة الفكرية في العصر المملوكي / صادق آئينه وند ، مجلّه دانشكده ادبيات وعلوم انساني تهران ، شماره پياپي 110- 109 ، سال 1368 .

15- الأديان الإبراهيميّة أمام التحديات / صادق آئينه وند ، مجلّه آفاق الحضارة الإسلامية ، شماره 11، سال 1381 .

16- إتّجاهات الوحدة الإسلامية وأهدافها في العصرالحاضر / صادق آئينه وند ، مجلّة آفاق الحضارة الاسلامية شماره 12 ، سال 1382 .

17- المرأة في الإسلام تحت ظلال السيرة النبوية والعلوية والتأويل الأموي والعباسي / صادق آئينه وند، مجلّه آفاق الحضارة الإسلامية ، شماره 14 ، سال 1383 .

18- تطور فحوی الصراع بين المرء والآخرين في التراث الإسلامي / صادق آئينه وند ، مجلّه آفاق الحضارة الإسلامية ، شماره 18 ، سال 1385 .

19- رسائل الرسول الأعظم (ص) / صادق آئينه وند ، مجلّه آفاق الحضارة الإسلامية شماره 19 ، سال 1386 .

20- كُتّاب السيرة النبوية الأوائل و حكاية سيرة إبن اسحاق / صادق آئينه وند مجلّه آفاق الحضارة الاسلامية ، شماره 19 ، سال 1386 .

21- المديح النبوي في شعر حسان بن ثابت و خاقاني شيرواني / صادق آئينه وند با همكاری نعيمه حسوكي ، مجله آفاق الحضارة الاسلامية ، شماره 21 ، سال 1387 .

22- شرح رسالة أبي بكر الخوارزمي إلی جماعة الشيعة بنيسابور / صادق آئينه وند ، بيروت ، العرفان ، شماره 6 و 7 ، سال 1985 .

23- مصادر ترجمة الشريف الرضي باللغة الفارسية / صادق آئينه وند ، مجلّه الثقافة الإسلامية ،دمشق ، شماره 2 .

24- الإسلام في ايران / صادق آئينه وند ،

دائرة المعارف يونسكو پاريس The Different Aspects of Islamic culture

25- دراسة تفاوت الخطابات التبليغية للأنبياء السّلف و نبي الإسلام (ص) / صادق آئينه وند ، با همكاری دكتر قاضی زاده ، دكتر مهدوي راد و دكتررسولی ، مجلّه العلوم الإنسانية ، شماره 31- 25 ، سال 1387 .

26 – عصر الممالیک ، 1368 .

سمینارهایِ علمی داخلی و جهانی : شرکت در 7 سمینار بین المللی در جهان و 15 سمینار بین المللی و ملی داخلی

داوری کتاب ها و مقالات علمی – پژوهشی : داوری 100 کتاب و 130 مقاله ی علمی برایِ موسسات علمی و مجلات .

[ عنوان پايان نامه هايي كه در حالِ حاضر راهنمايي آن ها را به عهده دارم ]

سوابق اجرایی

رئيس دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس

رئيس بخش علوم اجتماعي دانشگاه تربيت مدرس

مدير گروه تاريخ دانشگاه تربيت مدرس

عضو هيئت امناء پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

عضو هيئت امناء بنياد دانشنامة بزرگ فارسي

عضو هيئت امناء دانشكده علوم حديث شهرري

عضو هيئت مميزه دانشگاه تربيت مدرس

عضو هيئت مميزه مركزي علوم انساني وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

عضو هيئت مميزه دانشگاه رازي كرمانشاه

سرپرست گروه علوم اجتماعي شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سرپرست كميتة برنامه ريزي تاريخ وباستان شناسي شوراي عالي برنامه ريزي

عضو شورايِ برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم ،تحقيقات وبرنامه ريزي