سيد سراج الدين ميردامادي جهت جراحي بستري شد
سيد سراج الدين ميردامادي جهت جراحي بستري شد

خط امام : سراج الدین میردامادی جهت معاينات اوليه و انجام عمل جراحي به بیمارستان امام اعزام شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني خط امام ، سراج الدین میردامادی روزنامه نگار و عضو مجمع نيروهاي خط امام كه در زندان بسر مي برد صبح روز دو شنبه به بیمارستان امام اعزام شد. بنا بر گزارش هاي […]

خط امام : سراج الدین میردامادی جهت معاينات اوليه و انجام عمل جراحي به بیمارستان امام اعزام شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني خط امام ، سراج الدین میردامادی روزنامه نگار و عضو مجمع نيروهاي خط امام كه در زندان بسر مي برد صبح روز دو شنبه به بیمارستان امام اعزام شد.
بنا بر گزارش هاي دريافتي اين رزمنده دوران دفاع مقدس پس از معاینه جراح متخصص و گرفتن عکس و اسکن لازم جهت عمل توراکس و خارج کردن ترکش دوران دفاع مقدس از بدن در بخش جراحی داخلی بیمارستان امام بستری شد.
وی پس از معاینات در نوبت عمل جراحی قرار گرفته است که هنوز زمان عمل بطور دقیق معلوم نشده است