سکوت تندروها در مقابل خاوری ها و بابک زنجانی ها محل تأمل است
سکوت تندروها در مقابل خاوری ها و بابک زنجانی ها محل تأمل است

خط امام : یک استاد دانشگاه و حوزه تاکید کرد حیات سیاسی گروه‌های تندرو در تنش فضای اجتماعی نهفته است تا بتواند خود را مطرح کنند. به گزارش خط امام به نقل از ایلنا، آیت‌الله محسن غرویان درباره تهدیدها و صحبت‌های گروهای افراطی نسبت به اقدامات دولت تدبیر و امید در فضای حساس کنونی گفت: […]

خط امام : یک استاد دانشگاه و حوزه تاکید کرد حیات سیاسی گروه‌های تندرو در تنش فضای اجتماعی نهفته است تا بتواند خود را مطرح کنند.
به گزارش خط امام به نقل از ایلنا، آیت‌الله محسن غرویان درباره تهدیدها و صحبت‌های گروهای افراطی نسبت به اقدامات دولت تدبیر و امید در فضای حساس کنونی گفت: اولین نکته‌ای که باید در اینباره مورد توجه همگان قرار گیرد٬ این است که کشور دارای قانون و مقررات است که همه شهروندان باید در بیان مطالب و حرکات خود این موضوع را مد نظر داشته باشند.
این استاد دانشگاه و حوزه با بیان اینکه سکوت تندروها در مقابل خاوری‌ها و بابک زنجانی‌ها محل تأمل است،تاکید کرد: گروه‌های تندرو در دولت گذشته نسبت به بسیاری از مفاسد اقتصادی روش سکوت را در پیش گرفته بودند٬که باید بررسی شود. وی ادامه داد: به نظر من آنها امروز می‌خواهند با اینگونه فشار‌ها و تهدید‌ها٬ در راستای اهداف سیاسی و جناحی برخی از باندهای قدرت٬ شکست در انتخابات سال ۹۲ را به نحوی تسلی دهند.
وی ادامه داد: بنابراین اینکه امروز هر فرد و هر گروهی بدون توجه به قانون و ضابطان قانونی٬ به هر عنوانی بخواهد مطلبی را بیان کند و جامعه را در فضای تهدیدآمیز قرار دهد٬ به معنای صریح زیر پاگذاشتن قوانین کشور اسلامی است. این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: امروز این نوع صبحت نه تنها چهره ایران اسلامی را در سطح بین‌الملی مخدوش می‌سازد٬ بلکه در ‌‌نهایت باعث ایجاد کشمکش‌های بیهوده و تفرقه٬ که هدف اصلی دشمنان است می‌شود، که نمونه‌های این مسائل را می‌توانم در فضای کنونی منطقه در کشور عراق، سوریه، افغانستان و … مشاهده کنیم که چگونه گروه‌های درونی تندرو٬ زمینه را برای اهداف دشمان مهیا می‌سازند.
غرویان گفت: به هرحال این کشور اسلامی است و باید همه بر اساس منویات رهبری حرکت و عمل کند و در مسیر حل اختلاف‌ها٬ گفته‌های ایشان فصل الخطاب است؛ بنابراین امروز فرد و گروهی حق ندارد جلو‌تر از رهبری حرکت و عمل کند.

رهبری امسال را سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری کرده‌اند و هرگونه صحبتی برای مخدش کردن رابطه دولت و مردم یا مردم و نظام٬ ایستادن مقابل امر رهبری است. وی اضافه کرد: معتقدم دولت حمایت کامل رهبری را دارد و استوار٬ هدف و مطالبات اصلی مردم را در همه حوزه‌ها پیگیری می‌کند، و نسبت به تهدیدها و فشارهای احتمالی گروه‌های تندور که بیشتر قصد حاشیه سازی در جامعه در مسیر اهداف سیاسی و جناحی را دارند٬ توجهی نداشته و پایدار و استوار مطالبات مردم را پیگیری کند.
غرویان گفت: فضای سیاسی و اجتماعی در ایران نسبت به سال‌های گذشته گه اینگونه گروه‌های تندرو می‌توانستند برخی از حوز‌ها را تحث تاثیر تهدیدهای خود قرار دهند٬ بسیار متفاوت شده است، مردم در انتخابات سال ۹۲ نشان دادند مطالبات آنها از چه جنسی است و اینکه اکنون دولتی با حرکت اعتدالی می‌تواند آنها را برآورده کند.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: گروه‌های تندرو٬ اعتدال را مخالف مشی خود دانسته و سعی می‌کنند با حق مطلق خواندن خود٬ فضای هیجانی را در مسیر منویات سیاسی خود کنترل و مدیریت کنند٬ زیرا حیات سیاسی اینگونه گروه‌ها در تنش فضای اجتماعی نهفته است تا بتواند خود را مطرح کنند.