هجوم آوارگان الرمادی به سوی بغداد
هجوم آوارگان الرمادی به سوی بغداد

خط امام : مسئولان سازمان ملل اعلام کردند با تصرف شهر الرمادی به دست نیروهای تروریستی داعش، شمار زیادی از مردم این شهر به طرف بغداد روانه شده اند و به زودی با پایان رسیدن منابع مالی، نهادهای کمک رسان توانایی ادامه توزیع کمک های اولیه در میان این آوارگان را نخواهند داشت. به گزارش […]

خط امام : مسئولان سازمان ملل اعلام کردند با تصرف شهر الرمادی به دست نیروهای تروریستی داعش، شمار زیادی از مردم این شهر به طرف بغداد روانه شده اند و به زودی با پایان رسیدن منابع مالی، نهادهای کمک رسان توانایی ادامه توزیع کمک های اولیه در میان این آوارگان را نخواهند داشت.

به گزارش خط امام ، «فرهان حق» جانشین سخنگوی دبیرکل سازمان ملل روز سه شنبه در نشست خبری اعلام کرد که دستکم 25 هزار تن دیگر از ساکنان شهر الرمادی در پی تصرف این شهر به دست نیروهای داعش شهر را ترک کرده و بیشتر آنها به سمت دروازه های بغداد روان شده اند.

وی افزود: به درخواست مقام های عراقی، برنامه جهانی غذای سازمان ملل تاکنون موفق شده است هزاران سهمیه غذایی فوری برای مصرف سه روز این آوارگان را در میان آنها توزیع کند.

به گفته این سخنگو، صندوق کودکان سازمان ملل(یونیسف) نیز در همکاری با شورای پناهندگان نروژ و سازمان مهاجرت جهانی به توزیع نیازهای اضطراری، آب آشامیدنی، نیازهای بهداشتی و سایر کمک های ضروری در میان این آوارگان مشغول شده اند.

فرهان حق اضافه کرد که علاوه بر این نهادها، سازمان بهداشت جهانی نیز با اعزام تاسیسات سیار بهداشتی به بخش های مختلف ایالت الانبار، کار مداوا و تامین نیازهای درمانی این آوارگان را از سرگرفته است.

در فاصله یک ماه، این دومین باری است که مردم شهر الرمادی به دلیل ناامنی های گسترده ناشی از حملات داعش به این شهر ناگزیر از ترک خانه و کاشانه خود شده اند.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه نهادهای امدادگر این سازمان و سایر سازمان های کمک رسان غیردولتی تاکنون به توزیع نیازهای اولیه در میان بیش از 2 میلیون و 500 هزار آواره عراق مشغول بوده اند، یادآورشد که حداکثر تا پایان ماه ژوئیه، آوارگان عراقی با پایان گرفتن منابع مالی و ذخیره های غذایی، با دشواری ها و خطرات زندگی روبرو خواهند شد.

irna.ir