اصلاحات زنده است تا نگذارد کشور از خطوط و اندیشه های معمار انقلاب خارج شود
اصلاحات زنده است تا نگذارد کشور از خطوط و اندیشه های معمار انقلاب خارج شود

خط امام : جوانان خط امام استان كرمان همزمان با سالروز دوم خرداد بيانيه اي صادر كردند. بهگزارش پايگاه اطلاع رساني خط امام متن بيانيه به شرح ذيل مي آيد … بسم الله الرحمن الرحیم بوی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی 18 سال از دوم خرداد سال 1376 میگذرد و اینک […]

خط امام : جوانان خط امام استان كرمان همزمان با سالروز دوم خرداد بيانيه اي صادر كردند.
بهگزارش پايگاه اطلاع رساني خط امام متن بيانيه به شرح ذيل مي آيد …
بسم الله الرحمن الرحیم

بوی جوی مولیان آید همی
یاد یار مهربان آید همی

18 سال از دوم خرداد سال 1376 میگذرد و اینک ما در دوم خرداد سال 94 حماسه ای را ارج مینهیم که مردم باور کردند، میشود برای تغییر سرنوتش خویش جامعه ای ساخت که در آن از کیان دین، آزادی، عدالت، اخلاق، گفت و گو و صلح دفاع کرد، جامعه ای که در آن انسان حقوقی دارد، احترام دارد، اختیار دارد و آزادی و استقلال دارد.
از دوم خرداد 1376 هجده سال گذشت، از آن زمانی که سید محمد خاتمی عزیز به ما یاد داد که میشود به مخالف خود احترام گذاشتو برای او شعار زنده باد مخالف من را سر داد، میشود آزاد اندیشید و آزاد بیان کرد، میشود آگاهی بخشید و از طریق آن زندگی بهتری ساخت، میشود حق را مطالبه کرد و آن را گرفت و میشود بر سر رییس جمهور خود فریاد انتقاد سر داد و بی دغدغه در خیابان ها قدم زد. تنها باید درست اندیشید و در انتخابی آزاد و عادلانه، درست انتخاب کرد.
اصلاحات و اصلاح طلبی دو خردادی به راستی همان آگاهی بخشی، دفاع از آزادی و تحقق مردمسالاری دینی است که در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت میپذیرد، چرا که ایشان از حماسه دو خرداد به عنوان «حماسه بزرگ» یاد میکنند. اصلاحات هدفی جز اعتلای نظام که بهبود وضعیت تمام مردم شریف ایران است را دنبال نمیکند.
اصلاحات زنده است تا نگذارد کشور از خطوط و اندیشه های بنیانگذار کبیر و معمار انقلاب امام خمینی (ره) خارج شود و اصلاح طلبی زنده است تا تجلی دهنده اراده مردم باشد.
سید محمد خاتمی، سید خندان و مرد گفت و گوی تمدن ها، حماسه دو خرداد و راهی که در آن قدم گذاشته ای با اتمام دوران هشت ساله ریاست جمهوریت پایان نپذیرفت، بذرهایی که کاشته ای به کمک ما جوانان و دانشجویان بزرگ شده و خواهند شد و به ثمر خواهند نشست، حتی اگر عده ای بخواهند ساقه های سبز آن را قطع کنند با ریشه های تنومند آن چه خواهند کرد؟ این هجمه ها و محدودیت هایی که اخیرا علیه تو صورت گرفته نه تنها موجب محبوبیت بیشترت است بلکه نشان دهنده آن است که راهت از مستقیم ترین راه هاست و به خوبی توسط آحاد ملت شناخته و فهمیده شده است و این مسئولیت سنگین برای تو و برای ما ادامه خواهد داشت، باشد که از اجرای این مسئولیت خطیر، هیچکس فروگذار نکند.

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست

سازمان جوانان و دانشجویان
مجمع نیروهای خط امام (ره) – استان کرمان