شورای شهر اردبیل سیاسی عمل می کند
شورای شهر اردبیل سیاسی عمل می کند

خط امام : شوراي مركزي مجمع نيروهاي خط امام (ره) در استان اردبیل با صدور بیانیه ای استعفای قانونی شهردار سابق اردبیل برای کاندیداتوری را “سیاسی” و پذیرش آن از طرف شورای شهر اردبیل را “سیاسی تر” خواند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، متن این بیانیه به این شرح است …  شوراي […]

خط امام : شوراي مركزي مجمع نيروهاي خط امام (ره) در استان اردبیل با صدور بیانیه ای استعفای قانونی شهردار سابق اردبیل برای کاندیداتوری را “سیاسی” و پذیرش آن از طرف شورای شهر اردبیل را “سیاسی تر” خواند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، متن این بیانیه به این شرح است … 

شوراي شهر اردبيل در آستانه انتخابات مهم مجلس دهم با قبول استعفاي شهردار اردبيل خود را در معرض داوري افكار عمومي قرار داده است.

منتخبين مردم در پارلمان محلي اگر چه خود نيك مي دانند، در جايگاهي كه قرار گرفته اند و وديعه اي كه مردم به امانت به آنها سپرده اند در پرتو آيه شريفه « و امرهم شورا بينهم » در قالب شوراي شهر تجلي يافته است، نهادي است برخاسته از اراده مردم، تا صرفاً در جهت رفاه حال و توسعه عمران و آباداني شهر قرار گيرد و فارغ از تمامي زد و بندهاي سياسي، هر آنچه در توان خود مي بينند و دارند، صرفاً در مسير ياد شده تلاش نمايند، چرا كه جز اين باشد، منتخبين مردم در شوراي شهر نه مي توانند راي مردم را به امانت داشته باشند و نه مي توانند جانب عدالت را داشته باشند.

اما متاسفانه به نظر مي رسد عده اي به شورا و شهرداري نه به ديدگاه خدمت بلكه به مثابه رسيدن به قدرت مي نگرند و بروز چنين حركت هايي باعث مي شود تا رفتارهاي نه سنجيده و حركت هاي نپخته برخي افراد در مقابل چشم بيناي مردم و ذهن خلاق آنها دوباره مورد واكاوي قرار گيرد. و سياسي بودن استعفا و سياسي تر بودن پذيرش آن از سوي اعضاي محترم بيش از پيش به اذهان عمومي خطور پيدا كند.

اگر چه معتقدیم پذيرش يا رد استعفاي شهردار، حق قانوني اعضاي محترم شوراي شهر مي باشد و اين اعضاي شوراي شهر هستند كه تصميم نهايي را اتخاذ مي كنند، اما آنچه كه تمام وجوه اين استعفا را متمايز مي كند، نه عذر شخصي بوده و نه قصور فني شهردار، چرا كه اگر اين بود، در روند بررسي و پذيرش استعفا به آن استناد مي شد، و از آنجايي كه موارد مطروحه، از دلايل استعفا و پذيرش آن نبوده است، شائبه هاي سياسي بودن آن و سياست زدگي برخي از اعضاي شوراي شهر بيش از پيش در اذهان و افكار عمومي متبادر مي گردد.

و اگر پيش تر خدمات رساني شهردار در نهاد بزرگ شهرداري به دليل وجود شايعه هايي بر حضور شهردار در انتخابات آتي از سوي عده اي از مردم شهر صرفاً سياسي و در جهت تبليغ فردي و جريان خاصي قلمداد مي شود، اينك با گذشت زمان بار ديگر ثابت كرد اگر چه برخي از دوستان به عنوان وكلاي مردم نه تنها عمداً و يا سهواً نخواستند با اين گونه حركات تحريك كننده برخورد كنند، بلكه خود نيز جزئي از اين فرآیند بوده اند تا نهاد بزرگ مردمي شهرداري، كه از پر امكانات ترين و پردامنه ترين تشكل هاي اداري و خدماتي مي باشد را به عنوان سكوي پرتاب در اختيار عده اي قرا دهند تا تحت لواي خدمت، عزم قدرت نمایند.

مجمع نيروهاي خط امام استان، همانند ديگر اقشار مردم معتقد است اگر چه اين روزها تب مجلس صلاحيت شوراي شهر را با ابهام جدي مواجه کرده و در اين بين رقابت شورائيان و شهرداري براي ورود به عرصه انتخابات مجلس موجب بي اعتمادي مردم به وكلاي خود در شوراي شهر گردیده است ، بلکه موجب اختلال در روند عمران و آباداني شهر نیز شده است.

فلذا انتظار آن مي رود تا اعضاء محترم شورا با درس گرفتن از اشتباهات گذشته خود، امانت مردم را ارج نهند و با اتكال به وجدان كاري و قسم قرآني خود، با دوري از هرگونه جنجال هاي سياسي بدور از تعصبات حزبي، قومي، قبيله اي با دعوت از افراد كار بلد و رزومه دار، كه اهليت و صلاحيت لازم را دارند براي نجات نهاد تقريباً ورشكسته و مملو از بدهي، گام بردارند تا در سايه اين تدبير، هر چه زودتر شاهد زدوده شدن محروميت از سيماي خسته و فرسوده دارالارشاداردبیل گرديم.

در پايان مجمع نيروهاي خط امام استان اميدوار است تا وكلاي مردم آيه شريفه « و امرهم شورا بينهم » را كه زينت بخش صحن شورا هم است را نصب العين خود قرار داده و با استعانت از حضرت احديت بدور از هيجانات و سلايق سياسي، در انتخابات شهرداري دقت لازم را داشته باشند تا فرداي ديگر نه در پيشگاه مردم و وجدان خود شرمنده شوند و نه در محضر حضرت حق سرافكنده گردند.

منبع: تابناک