روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلی پیوست
روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلی پیوست

بسم الله الرحمن الرحیم انالله و انا الیه راجعون یاایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلی پیوست و دل مالامال از عشق به خدا و بندگان رنج کشیده صالحش از پیش ایستاد – اما دلهای […]

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

یاایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی

روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلی پیوست و دل مالامال از عشق به خدا و بندگان رنج کشیده صالحش از پیش ایستاد – اما دلهای دردمندی که لبریز از عشق به خمینی است تا ابد خواهد تپید و خورشید رهبری امام تابناک تر از گذشته بر عالم و آدم خواهد تابید.

خدایا – اگر اینک بنده عاشق تو بر جوار رحمت متعالیت ماواء گرفته است و طوفان عشق دل دریائی اش در کرانه قربت به اطمینان و سکوت رسیده است اما تو خود میدانی که این مصیبت عظمی توفان غم ارتحال پیامبر عظیم الشان اسلام رادر دلها برپا کرده است و مصیبتی این چنین با عظمت را تنها لطف تو میتواند تسلی بخش باشد.

خدایا به جان و اصل امامی که شهامت و شهادت و عظمت و سربلندی را در سیاه ترین دوره حاکمیت استکبار به امت مظلوم بخشید – به دل دردمند بندگان خوبت که حق رهبری امام بزرگ خویش را به خوبی ادا کرده و میکنند صبر و صلابت عنایت فرما.

خمینی روح خدا در کالبد زمان بود و روح خدا جاودانه است و این سنت تغییرناپذیر ربوبی است که مردان بزرگ که مظهر حقیقت نابند چون درگذرند خورشید وجوشان در افقی بالاتر در آسمان جان انسانهای حقیقت جو طلوع خواهد کرد و اندیشه و آرمانشان سلسله جنبان تاریخ خواهد شد.

شبانگاهان کوردل که چشم دیدن خورشید را ندارند در عالم سیاه ذهن خویش انتظار غیبت آفتاب امام را میکشیدند امااینکه نوید مرگ همیشگی خویش را در قیامت سهمگین حضور مردمی خواهند دید که زندگی شرافتمند خود را وام دار رهبری جان بخش خمینی بزرگند و عشق متقابل امام امت که بزرگترین حماسه دوران را آفرید ضامن تداوم راه و آرمان بلند امام تا ظهور حضرت مهدی(عج) خواهد بود و امت استوار دعای همیشگی خود را در ماندگاری انقلاب بزرگ اسلامی که حاصل عمر پربرکت امام خمینی بود به وضوح مستجاب میبیند.

تپش قلب امام اینک در قیام اوج گیرنده و مهارناپذیر مستضعفان موحد و محرومان عدالت خواه علیه مستکبران ستمگر زمان تداوم خواهد یافت.

مستضعفان تازیانه خورده ای که امام یک لحظه از فکر آنان نیاسود ومحرومانی که کرامت سرکوب شده خود را در صلابت نهیب امام خویش بر سر کاخهای کفر و بیداد بازیافتند آفتاب وجود پربرکت امام برای همیشه ازآئینه اسلام ناب محمدی(ص) که امام خمینی آگاه ترین و شجاعترین بیانگر آن بود بر قلب تاریخ خواهد تابید و ابرهای تردید و زبونی رااز آسمان دل پابرهنگان زمین خواهد زدود و جنگ همیشگی میان فقیر و غنی اسلام و کفر و عدالت و بیداد را گرم و شورانگیز نگاه خواهد داشت.

رهبری امام خمینی از کانون جوشان حوزه های علوم اسلامی تداوم خواهد یافت و عارفان و حکیمان و فقیهانی که سینه اشان گنجینه وحی خداست و اسلام را بعنوان دین انسان در همه مکانها و زمانها عرضه خواهند داشت و زنگار خرافه و تحجر را از چهره مقدس حوزه ها پاک خواهند کرد و ضامن جاودانگی اندیشه بلند امامند.

راه واندیشه امام درچهره مظلوم جمهوری اسلامی که امروز کانون حقیقت اسلام و پایگاه شکست ناپذیر مبارزه علیه کفر و نفاق و اسلام آمریکا خواهند بود با شکوه فزاینده ادامه خواهد یافت.

امروز پیکر رشید بسیج مستضعفان – مردمی ترین ارتش توحید در سراسر تاریخ است به بلندای تاریخ انقلاب توحیدی انسان در برابر امواج توطئه های دشمنان امام و اسلام ایستاده است و دو بازوی توانمند مسلح امت یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش سرافراز اسلام که از حمایت و عنایت مداوم امام خویش قوت و سربلندی جاودانی یافته اند ضامن تداوم رهبری خمینی و امتداد خط روشن او تا ظهور بقیه ال… اعظم (عج) خواهند بود.

دشمنان سیاه دل که مرگ خود را در حیات امام می دیدند گر چه غافل از حیات جاودانه امام از تهدید و توطئه دست نخواهند کشید اما مطمئن باشند که با وجود امتی بیدار که پرورده دست سخاوت مند امام خمینی است سیاه بختی خود را در ادامه حیات رهبری امام همیشه زنده امت خواهند آزمود.

هنگامی امام از میان امت رخت برمی بندد که وجود مقدسش در جریان انقلاب جهانی اسلام امتداد یافته است – انقلابی که از مرزهای ایران شهید پرور فراتر رفته است و نه تنها در فلسطین اشغالی – لبنان و افغانستان و دیگر سرزمینهای اسلامی که در کانونهای سلطه کفر جهانی چون انگلستان ناقوس مرگ استکبار بویژه شیطان بزرگ را به صدا درآورده است.

کاروان سالار انقلاب اسلامی که عهد خویش رابا خدای خویش به پایان برده است.

پیشاپیش کاروان بلند شهیدان انقلاب در در پیشگاه حضرت حق با سربلندی ایستاده است و شاهد ادامه نهضت شکست ناپذیر اسلامی است که از پانزده خرداد 1342 به رهبری خود او آغاز شد و تا قیام حضرت حجت(عج) ادامه خواهد یافت وهمچنان امت را به برادری و وحدت پیرامون اهداف و مصالح انقلاب اسلامی و تسلیم ناپذیری در برابر فشارها و توطئه های دشمنان فرامی خواندو از امت اجرای جز پاسداری از اسلام وانقلاب اسلامی نمی طلبد.

در پایان این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی ال… الاعظم حضرت حجت ابن الحسن العسگری (عج) ومردم بزرگوار و قهرمان پرور ایران و همه مسلمانان و مستضعفان جهان تسلیت میگویم واز خداوند بزرگ مسئلت می کنم که همه ما را در پاسداری اندیشه های والای امام و ادامه راه او موفق بدارد.

/احمد خمینی/