سید سراج الدین میردامادی به اوین بازگشت
سید سراج الدین میردامادی به اوین بازگشت

خط امام : سراج الدین میردامادی روزنامه نگار اصلاح طلب و جانباز دفاع مقدس عضو با سابقه مجمع نیروهای خط امام (ره) پس از عمل جراحی و خارج کردن ترکش دوران جنگ از نزدیک گردن به زندان اوین بازگردانده شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، سراج الدین میردامادی روزنامه نگار اصلاح طلب و  زندانی […]

خط امام : سراج الدین میردامادی روزنامه نگار اصلاح طلب و جانباز دفاع مقدس عضو با سابقه مجمع نیروهای خط امام (ره) پس از عمل جراحی و خارج کردن ترکش دوران جنگ از نزدیک گردن به زندان اوین بازگردانده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، سراج الدین میردامادی روزنامه نگار اصلاح طلب و  زندانی سیاسی و جانباز دفاع مقدس پس از عمل جراحی و خارج کردن ترکش دوران جنگ از نزدیک گردن در بیمارستان امام خمینی تهران ظهر امروز از بیمارستان مرخص و به زندان اوین بازگردانده شد.

وی از همان سالهای جنگ دارای مشکل کوتاه شدن عصب مچ پا بر اثر جراحات دوران دفاع مقدس نیز هست که قرار بود در بیمارستان به درمان آن نیز رسیدگی شود که با دستور پزشکی قانونی اوین و بازگشتش به زندان رسیدگی پزشکی به این مورد به تعویق افتاد.

با توجه به وضعیت عمل ایشان و درآوردن ترکش از قله ریه ، وی نیاز ضروری و اولیه به فضا و هوای آزاد دارد که با توجه به وضعیت ناگوار بند هشت اوین نگرانی در خصوص سلامتی وی همچنان باقی است.