محسن میردامادی پس از شش سال آزاد شد
محسن میردامادی پس از شش سال آزاد شد

خط امام : محسن میردامادی پس از تحمل شش سال حبس تعزیری عصر امروز از زندان شد. به گزارش خط امام از ایلنا شب گذشته محسن میردامادی نماینده مجلس دوره ششم و دبیرکل جبهه مشارکت که پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم بازداشت شده بود، پس از تحمل شش سال حبس از زندان آزاد […]

خط امام : محسن میردامادی پس از تحمل شش سال حبس تعزیری عصر امروز از زندان شد.
به گزارش خط امام از ایلنا شب گذشته محسن میردامادی نماینده مجلس دوره ششم و دبیرکل جبهه مشارکت که پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم بازداشت شده بود، پس از تحمل شش سال حبس از زندان آزاد شد.

میردامادی که در خرداد سال ۸۸ به دو اتهام اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شده بود، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب جمعا به شش سال حبس محکوم شده بود.