نمایشگاه «کارتون و کاریکاتور داعش ۱۳۹۴»
نمایشگاه «کارتون و کاریکاتور داعش ۱۳۹۴»

خط امام : نمایشگاه مسابقه بین المللی «کارتون و کاریکاتور داعش ۱۳۹۴» از سه شنبه ۲ تیرماه در موزه هنرهای معاصر فلسطین دایر است. این نمایشگاه شامل ۱۵۰ کارتون و کاریکاتور از هنرمندان ۴۳ کشور دنیا است.   عکس: احسان نادری پور / ایرنا

خط امام : نمایشگاه مسابقه بین المللی «کارتون و کاریکاتور داعش ۱۳۹۴» از سه شنبه ۲ تیرماه در موزه هنرهای معاصر فلسطین دایر است.

این نمایشگاه شامل ۱۵۰ کارتون و کاریکاتور از هنرمندان ۴۳ کشور دنیا است.

 

2878456-4380616

عکس: احسان نادری پور / ایرنا