ظریف:می خواهیم به «بله» برسیم/مهمترین موضوعات حل نشده
ظریف:می خواهیم به «بله» برسیم/مهمترین موضوعات حل نشده

خط امام : محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید « فکر می کنید تا اخر هفته وین هستیم» گفت: این طور به نظر می رسد.مهمترین موضوعات هنوز حل نشده است.می خواهیم به «بله» برسیم. به گزارش خط امام از خبرگزاری جمهوری اسلامی ، وی که برای دقایقی در […]

خط امام : محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید « فکر می کنید تا اخر هفته وین هستیم» گفت: این طور به نظر می رسد.مهمترین موضوعات هنوز حل نشده است.می خواهیم به «بله» برسیم.

به گزارش خط امام از خبرگزاری جمهوری اسلامی ، وی که برای دقایقی در بالکن کوبورگ ظاهر شده بود در جواب به سوال خبرنگاران جلسه با کری و موگرینی را سازنده خواند و گفت: امروز بعید از توافق داشته باشیم. ولی داریم کار و پیشرفت می کنیم.
سید عباس عراقچی، حسین فریدون دستیار ویژه رییس جمهور و داود محمد نیا عضو تیم مذاکره کننده هم در کنار ظریف در بالکن بودند.
وزیر امور خارجه اظهار امیدواری کرد که با اراده سیاسی مسائل باقی مانده نیز حل شوند.
یکی ازخبرنگاران پرسید: تا دوشنبه ممکن است حل شود؟ ظریف گفت: امیدواریم تا این دوشنبه همه چیز حل شود.
خبرنگار دیگری سوال کرد: مشکلات فنی چه؟ وزیر خارجه پاسخ داد: انشاءالله مشکلات فنی هم حل خواهد شد.
یکی از خبرنگاران پرسید : چرا پایین نمی آیید؟ ظریف جواب داد: آمده ام هواخوری. هنوز باید کارکنیم.