صالحی: درباره تمام مسائل گذشته با رعایت خطوط قرمز توافق کردیم
صالحی: درباره تمام مسائل گذشته با رعایت خطوط قرمز توافق کردیم

خط امام : علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که برای حل تمام مسائل گذشته با رعایت کامل خطوط قرمز توافق شده است.   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام از ایرنا ، وی روز سه شنبه پس از امضای توافقی با آژانس بین المللی انرژی اتمی که نقشه راه نامگذاری […]

خط امام : علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که برای حل تمام مسائل گذشته با رعایت کامل خطوط قرمز توافق شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام از ایرنا ، وی روز سه شنبه پس از امضای توافقی با آژانس بین المللی انرژی اتمی که نقشه راه نامگذاری شده در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد که در این توافق با انجام اقداماتی توسط ایران و آژانس تمام مسائل گذشته به طور کامل حل و فصل خواهد شد.

رییس سازمان انرژی اتمی افزود: انجام تمام توافقات از جمله ترتیبات مقرر برای موضوع پارچین با رعایت کامل خطوط قرمز کشور خواهد بود.

صالحی گفت: امیدوارم که با حل و فصل مسائل گذشته فصل جدیدی از روابط و همکاری بین ایران و آژانس گشوده شود.