ملت ایران را نمی‌توان از تاثیرگذاری بر تاریخ جهان کنار گذاشت
ملت ایران را نمی‌توان از تاثیرگذاری بر تاریخ جهان کنار گذاشت

خط امام : اين ملت را به آساني نمي توان از صحنه تاثيرگذاري بر تاريخ جهان كنار گذاشت. يكي از ويژگي هاي ملي ايرانيان اين است كه پيوسته راه هاي صلح آميز در برابر خشونت طلبي در پيش مي گيرند، ‌به نحوي كه منافع ملي خود را نيز تامين كنند. به گزارش خط امام ، […]

خط امام : اين ملت را به آساني نمي توان از صحنه تاثيرگذاري بر تاريخ جهان كنار گذاشت. يكي از ويژگي هاي ملي ايرانيان اين است كه پيوسته راه هاي صلح آميز در برابر خشونت طلبي در پيش مي گيرند، ‌به نحوي كه منافع ملي خود را نيز تامين كنند.

به گزارش خط امام ، احمد مسجد جامعی درباره پیروزی در مذاکرات ایران و ۵+ یادداشتی را در سایت شفقنا قرار داده است که مشروح آن را در زیر می خوانید.

به تازگي تاريخ جامع ايران در مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي رو نمايي شد. در آنجا يكي از سخنرانان در مورد ايران گفت: «ما ملتي تاريخي هستيم و تاريخ ملي داريم.» اين مليتي كه از سپيده دم تاريخ بشري پيشينه دارد‌ و حضورش را در بسياري از آثار باقي مانده تمدني مي توان ديد، ‌افت و خيزهاي فراواني را تجربه كرده و آب ‌ديده شده است. اين ملت را به آساني نمي توان از صحنه تاثيرگذاري بر تاريخ جهان كنار گذاشت. يكي از ويژگي هاي ملي ايرانيان اين است كه پيوسته راه هاي صلح آميز در برابر خشونت طلبي در پيش مي گيرند، ‌به نحوي كه منافع ملي خود را نيز تامين كنند. انقلاب مشروطيت،‌ ملي شدن صنعت نفت، انقلاب اسلامي،‌ همه در همين راستاست كه هر كدام در زمانه خود الهام بخش جهانيان به‌وي‍ژه در اين سوي عالم بوده اند.

دستاورد اخير هسته اي يكي از حلقه هاي اين رشته بلند تاريخي است. در شرايطي كه از انقلاب هاي موسوم به بهار عربي در قرن بيست و يكم، با آن همه تجربه جهاني ‌صلح و دموكراسي جز خشونت، ترور و خونريزي نتيجه اي حاصل نشد و بهاري به خزان نشسته را بر روي دستان منطقه گذاشت؛ اين بار مرداني با كوله باري انباشته از اين پيشينه تمدني و بهره مندي از عقلانيت و نورانيت علوي، ‌باز هم راه گشاي افقي نو بر روي جهان و اين منطقه آشفته و زخم خورده شدند و براي نخستين بار در رمضان المبارك از يك سو ايران و از سوي ديگر همه قدرت هاي جهاني،‌ در سندی مشترك به توافق رسيدند.

باشد كه ياران دانا و تواناي ما با ظرافت و درايت و تدبير،‌ اين راه را به سرانجام رسانند و الگويي ديگر بر تجربه هاي پيشين اين مرز و بوم اهورايي بيفزايند: «كه ايران چو باغي است خرم بهار»