هیچگاه دعا برای موفقیت رئیس‌جمهور و دولت را فراموش نمی‌کنم
هیچگاه دعا برای موفقیت رئیس‌جمهور و دولت را فراموش نمی‌کنم

خط امام : آیت‌الله وحیدخراسانی به زانو درآوردن قدرت‌های بزرگ در مذاکرات هسته‌ای را اقدامی بزرگ و ارزشمند دانست. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، این مرجع تقلید در دیدار نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور اظهار کرد: نیت دولت خدمت به مردم است و در فرصت جدیدی که بعد از توافق هسته‌ای ایجاد شده، […]

خط امام : آیت‌الله وحیدخراسانی به زانو درآوردن قدرت‌های بزرگ در مذاکرات هسته‌ای را اقدامی بزرگ و ارزشمند دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام ، این مرجع تقلید در دیدار نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور اظهار کرد: نیت دولت خدمت به مردم است و در فرصت جدیدی که بعد از توافق هسته‌ای ایجاد شده، مسیر خدمت باید با درایت ادامه یابد.

ایشان ، تلاش تیم مذاکره کننده هسته‌ای را متعهدانه و هنرمندانه عنوان و تاکید کرد که هیچگاه دعا برای موفقیت رئیس‌جمهور و دولت را فراموش نمی‌کند.

نهاوندیان نیز در این دیدار با ابلاغ سلام رئیس‌جمهوری خدمت ایشان گفت: دولت بهره‌گیری از دعای خیر و ارشاد مراجع عظام تقلید را از ارکان موفقیت خود می‌داند.رئیس دفتر رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری ضمن ارائه گزارشی از مهمترین برنامه‌های دولت، این مرجع تقلید را در جریان مهمترین محورها، جزییات و دستاوردهای توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و گروه کشورهای ۵+۱ قرار داد.

ISNA