خط امام : به گزارش خبرگزاری رویترز، این دو گروه که درانگلیس مستقر هستند و درباره این حملات تحقیق می کنند، گفتند: استفاده داعش را ازتسلیحات شیمیایی علیه نیروهای کرد ومواضع غیرنظامی کردها در’حسکه’ و ‘تل براک’ سوریه و عراق تایید می کنند. طبق اعلام یگان های حفاظت ازکردهای سوریه و سازمان نظارت بر حقوق […]

خط امام : به گزارش خبرگزاری رویترز، این دو گروه که درانگلیس مستقر هستند و درباره این حملات تحقیق می کنند، گفتند: استفاده داعش را ازتسلیحات شیمیایی علیه نیروهای کرد ومواضع غیرنظامی کردها در’حسکه’ و ‘تل براک’ سوریه و عراق تایید می کنند.

طبق اعلام یگان های حفاظت ازکردهای سوریه و سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه، گروه موسوم به حکومت اسلامی در حملات 21 و 22 ژوئن به مواضع پیشمرگه های کرد عراق نیز از تسلیحات شیمیایی استفاده کرد.

‘ردور خلیل’ سخنگوی یگان های حفاظت ازکردهای سوریه گفت: این اولین حمله شیمیایی داعش به مناطق کردنشین بود و نوع مواد شیمیایی استفاده در این حمله هنور کاملا مشخص نشده است.

براساس این گزارش، کاخ سفید اعلام کرد، از اخبار مربوط به استفاده از تسلیحات شیمیایی اطلاع دارد و به دنبال دریافت اطلاعات بیشتر است.

گروه یگان های حفاظت از کردهای سوریه یکی از شرکای مهم کارزار تحت امر آمریکا علیه داعش است که عملیاتش توسط حملات هوایی آمریکا پشتیبانی می شود.

این گروه در سال جاری موفق به بازپس گرفتن بخش های وسیعی از شمال سوریه از داعش شد.

سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه نیز که درباره استفاده از تسلیحات شیمیایی ازسوی حکومت اسلامی درمناطق کردنشین سوریه تحقیق می کند، اعلام کرد : اسناد استفاده داعش از گاز سمی را در حمله 28 ژوئن در روستایی در نزدیکی تل براک تهیه کرده است.