خط امام : رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: رویکرد اصلی دولت یازدهم ایجاد فضا برای جذب و افزایش مشارکت مردم در همه عرصه ها به ویژه عرصه اجتماعی با تکیه بر اصل اعتدال است. به گزارش خط امام ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس […]

خط امام : رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: رویکرد اصلی دولت یازدهم ایجاد فضا برای جذب و افزایش مشارکت مردم در همه عرصه ها به ویژه عرصه اجتماعی با تکیه بر اصل اعتدال است.

به گزارش خط امام ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این مطلب را عصر سه شنبه در همایش سراسری سازمان های مردم نهاد که به منظور هم اندیشی درباره فصل محیط زیست در برنامه ششم توسعه در سازمان محیط زیست برگزار شد، بیان کرد.

وی افزود: یکی از مهمترین سیاست ها و برنامه های دولت یازدهم، برنامه ریزی و سیاست گذاری برای حفظ محیط زیست است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: به همین جهت در بُعد ملی و بین المللی، محیط زیست ایران با تحولات مثبت زیادی رو به رو شده است.

معاون رئیس جمهوری با یادآوری دیدار 17 اسفندماه سال گذشته مقام معظم رهبری با مسئولان و فعالان عرصه محیط زیست کشور، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین تاکیدات رهبری لزوم همگرایی در حفظ محیط زیست بود.

وی ادامه داد: دولت یازدهم نیز در 23 فعالیت خود نشان داد که خط مشی محیط زیست نه تنها در شعار بلکه در رویکرد اجرایی و برنامه ریزی و سیاستگذاری دولت نقشی بسیار پررنگ دارد و در این راستا، حضور و مشارکت جوامع محلی و بومی بسیار ارزنده خواهد بود.

ابتکار تاکید کرد: براساس نگاه و جهت گیری دولت، سازمان های مردم نهاد، بخش خصوصی، دانشگاهیان و تشکل های صنفی از نقش بسیار تعیین کننده و تاثیرگذاری در فرآیند سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور برخوردارند.

معاون رئیس جمهوری افزود: به همین جهت در هیات دولت مصوب شد که الزاما یک نفر به نمایندگی از شبکه سمن های هر استان ضمن برخورداری از حق رای در شورای برنامه ریزی فرابخشی استانها حضور داشته باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری سابقه حضور نماینده سمن ها در شورای برنامه ریزی استانها در زمان دولت اصلاحات، خاطرنشان کرد: نماینده سمن ها پس از عضویت کارگروه محیط زیست، آمار و توسعه پایدار ذیل شورای برنامه ریزی فرابخشی استان ها می تواند به نمایندگی از جمیع سمن های استان خود در فرآیند تصمیم سازی و برنامه ریزی استان مشارکت داشته باشد.

وی یکی دیگر از مزیت های این اقدام را تمرین برای استفاده از پتانسیل جمعی به جای فردگرایی برشمرد و گفت: یکی از مهمترین انتظارات ما از سمن ها در کنار جریان سازی مثبت اجتماعی، حرکت به سمت انجام فعالیت های تخصصی و علمی برای افزایش اثر حضور و مشارکت مردمی در سیاست ها و برنامه ریزی هاست.

ابتکار، فعالان مدنی و سازمان های مردم نهاد را یکی از قویترین ابزار نظارتی بر فعالیت های حاکمیتی دانست و تاکید کرد: در صورت برخورداری فعالان و اعضای سمن ها از نگاه و توان علمی و تخصصی بالا، آنها می توانند سنجشگران موثر میزان دستیابی یا انحراف از شاخص ها برای دولت ها باشند زیرا نظارت صحیح تضمین کننده کیفیت اقدامات است.

معاون رئیس جمهوری، شبکه سازی سمن ها را یکی از مهمترین ابزار توانمندی آنها برشمرد و اظهار کرد: شبکه سازی درست سمن ها می تواند در کنار کمک به رشد و پیشرفت جامعه، منجر به ارتقاء زیرساخت ها برای نهادسازی شود.

وی همچنین اشاره ای هم به فعالیت های صندوق ملی محیط زیست داشت و افزود: صندوق ابزار مهمی برای تقویت مالی برنامه های مختلف زیست محیطی و اجرای سیاست های محیط زیست در کشور، همچنین جلب مشارکت های بین المللی و سازمان های مردم نهاد است.

ابتکار تاکید کرد: فعالیت صندوق ملی محیط زیست می تواند شتاب دهنده رشد فناوری های سبز و حمایت از نوآوری های این حوزه در کشور باشد.

وی با تاکید بر اهمیت مشارکت مردم در رفع بحران ها و نواقص به ویژه در عرصه های اجتماعی همچون محیط زیست، تصریح کرد: رویکرد اصلی دولت یازدهم ایجاد فضا برای جذب و افزایش مشارکت مردم در همه عرصه ها به ویژه عرصه اجتماعی با تکیه بر اصل اعتدال است.

معاون رئیس جمهوری، ایجاد فضای باز و آزاد برای تضارب آراء، برخورداری از قدرت پذیرش نقد مشفقانه، برخورداری از آزادی بیان، رعایت اصول اخلاقی در برخورد با رقیب و منتقد را از جمله الزامات مهم برای جذب و افزایش مشارکت مردم برشمرد.

ابتکار ابراز امیدواری کرد: حمایت دولت از شکل گیری و ترویج گفتمان اعتدالی مبتنی بر مشارکت مدنی، همچنین حضور موثر مردم، احزاب و تشکل ها در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی منجر به رشد و بالندگی جامعه شود.